HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 Shyn 
 Diệu Yến 
 145 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 85,473 
 0 
74
 Dart 
 Kiếm Khách 
 145 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,496,957 
 0 
75
 Lily 
 Diệu Yến 
 145 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 200,037 
 0 
76
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 179,692 
 0 
77
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 145 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 269,555 
 0 
78
 Elinor 
 Diệu Yến 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 123,020 
 0 
79
 TuWsHao 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 80,135 
 0 
80
 Apple 
 Diệu Yến 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 98,351 
 0 
81
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 346,140 
 0 
82
 MaiLieu 
 Diệu Yến 
 145 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,450,300 
 0 
83
 Sniper 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 231,198 
 0 
84
 TrumXom21 
 Tử Hào 
 144 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 640,482 
 0 
85
 Katniss 
 Kiếm Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 115,446 
 0 
86
 VERSACE 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 213,109 
 0 
87
 Dirt 
 Đại Phu 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 209,070 
 0 
88
 ZzEmOizZ 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 268,610 
 0 
89
 BoMayChapHet 
 Tử Hào 
 144 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 106,200 
 0 
90
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 144 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 9 
 809,546 
 0 
91
 zPlayBoy 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 91,055 
 0 
92
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 260,256 
 0 
93
 Dragonal 
 Đại Phu 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 202,467 
 0 
94
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 144 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 110,480 
 0 
95
 Bellion 
 Kiếm Khách 
 144 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 1,495,091 
 0 
96
 DaiMaDau 
 Tử Hào 
 144 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 87,409 
 0