HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 shiso 
 Đao Khách 
 125 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 7 
 23,095 
 0 
74
 TianLang 
 Đao Khách 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 1,865 
 0 
75
 Hien1985 
 Đao Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 53,745 
 0 
76
 ConLon 
 Đao Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 2,915 
 0 
77
 ThieuLam 
 Đao Khách 
 124 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 7 
 71,687 
 0 
78
 Zeratu 
 Đao Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 27,881 
 0 
79
 GoldenBlade 
 Đao Khách 
 124 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 27,150 
 0 
80
 GaChaH5N1 
 Đao Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 42,718 
 0 
81
 ChimToNhatXom 
 Đao Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 32,573 
 0 
82
 LeLam 
 Đao Khách 
 124 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 7 
 10,395 
 0 
83
  VoGianDao  
 Đao Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 45,535 
 0 
84
 HungGa 
 Đao Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 42,656 
 0 
85
 strongdutp2 
 Đao Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,730 
 0 
86
 LyCongCong 
 Đao Khách 
 124 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 112,008 
 0 
87
 Ageha 
 Đao Khách 
 124 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 7 
 130,443 
 0 
88
 ZzChoiVuizZ 
 Đao Khách 
 124 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 7 
 21,695 
 0 
89
 hello02 
 Đao Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 17,605 
 0 
90
  Franky  
 Đao Khách 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 48,310 
 0 
91
 strongdutp4 
 Đao Khách 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 40,890 
 0 
92
 ZzLamZz 
 Đao Khách 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 23,532 
 0 
93
 HoLyTieuThu 
 Đao Khách 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 29,137 
 0 
94
 xXxDieuThuyen 
 Đao Khách 
 123 
 TieuNgaoGH  
 Tà phái 
 7 
 32,750 
 0 
95
 YenSongPhi 
 Đao Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 24,128 
 0 
96
 hello03 
 Đao Khách 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 10,450 
 0