HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 xHoaLienMuoix 
 Diệu Yến 
 140 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 217,006 
 0 
74
 DY152 
 Diệu Yến 
 140 
 ThanGiao  
 Chính phái 
 9 
 36,233 
 0 
75
 LoveGirlTTTT 
 Diệu Yến 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 80,290 
 0 
76
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 140 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 125,663 
 0 
77
 GaiViet 
 Diệu Yến 
 139 
 ThanGiao  
 Chính phái 
 8 
 110,895 
 0 
78
 ThiLoNhi 
 Diệu Yến 
 139 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 66,050 
 0 
79
 TieuTinhLinh 
 Diệu Yến 
 139 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 183,821 
 0 
80
 ThichThuDam 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Chính phái 
 8 
 139,664 
 0 
81
 Q9MLC 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 142,506 
 0 
82
 Vvothuong 
 Diệu Yến 
 139 
 SaiGon  
 Tà phái 
 8 
 63,317 
 0 
83
 Moos 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 62,975 
 0 
84
 ThuHieenf 
 Diệu Yến 
 139 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 43,850 
 0 
85
 1ovesu 
 Diệu Yến 
 139 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 89,911 
 0 
86
 Niklaus 
 Diệu Yến 
 139 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 140,490 
 0 
87
 asuna 
 Diệu Yến 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 63,292 
 0 
88
 SmokeWeed3 
 Diệu Yến 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 120,184 
 0 
89
 HotGlirPhucHan 
 Diệu Yến 
 138 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 137,620 
 0 
90
 ihahahuhu 
 Diệu Yến 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 133,124 
 0 
91
 Bullet 
 Diệu Yến 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 169,533 
 0 
92
 LOLIPOP 
 Diệu Yến 
 138 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 106,637 
 0 
93
 YenChua 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 20,043 
 0 
94
 ConHeo 
 Diệu Yến 
 137 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 119,336 
 0 
95
 GjaCatThachHau 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 51,424 
 0 
96
 DuongMon 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 116,885 
 0