HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 ihahahuhu 
 Diệu Yến 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 133,124 
 0 
74
 JohnWatson 
 Diệu Yến 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 49,395 
 0 
75
 Bullet 
 Diệu Yến 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 163,457 
 0 
76
 BabyTea 
 Diệu Yến 
 138 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 77,271 
 0 
77
 CucCutBietNoi 
 Diệu Yến 
 137 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 178,969 
 0 
78
 YenChua 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 130,013 
 0 
79
 ChanDoiNo11 
 Diệu Yến 
 137 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 125,109 
 0 
80
 DuongMon 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 116,885 
 0 
81
 ConHeo 
 Diệu Yến 
 137 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 113,875 
 0 
82
 Nupakachi 
 Diệu Yến 
 137 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 60,122 
 0 
83
 MaiSuppi 
 Diệu Yến 
 137 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 134,144 
 0 
84
 ZzMeoMeozZ 
 Diệu Yến 
 137 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 106,288 
 0 
85
 Flora 
 Diệu Yến 
 137 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 150,564 
 0 
86
 HoaBachHop 
 Diệu Yến 
 137 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 80,492 
 0 
87
 Zappy 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 78,470 
 0 
88
 LOLIPOP 
 Diệu Yến 
 136 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 82,947 
 0 
89
 ArrowRed 
 Diệu Yến 
 136 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 135,015 
 0 
90
 LungTungCung 
 Diệu Yến 
 136 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 114,500 
 0 
91
 NamDuKich 
 Diệu Yến 
 136 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 8 
 121,772 
 0 
92
 LoveGirlTTTT 
 Diệu Yến 
 136 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 42,590 
 0 
93
 ThaThuNo1 
 Diệu Yến 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 46,775 
 0 
94
 TieuTinhLinh 
 Diệu Yến 
 136 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 115,075 
 0 
95
 NguDoc 
 Diệu Yến 
 136 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 88,035 
 0 
96
 RockStar 
 Diệu Yến 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 116,391 
 0