HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 Faze 
 Tử Hào 
 141 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 267,053 
 0 
74
 Tfue 
 Tử Hào 
 140 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 111,618 
 0 
75
 ITCuLy 
 Tử Hào 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 78,885 
 0 
76
 Siiin 
 Tử Hào 
 140 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 92,107 
 0 
77
 BullVN 
 Tử Hào 
 140 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 8 
 147,529 
 0 
78
 zNoName 
 Tử Hào 
 140 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 54,280 
 0 
79
 ITLyCu 
 Tử Hào 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 78,910 
 0 
80
 TuHa07 
 Tử Hào 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 75,430 
 0 
81
 Toyota 
 Tử Hào 
 140 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 151,056 
 0 
82
 Capuchino 
 Tử Hào 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 78,145 
 0 
83
 HoaiPhuongg 
 Tử Hào 
 140 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 67,120 
 0 
84
 HoaiPhuong3 
 Tử Hào 
 140 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 113,331 
 0 
85
 100Hao 
 Tử Hào 
 140 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 154,768 
 0 
86
 11112222 
 Tử Hào 
 140 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 101,081 
 0 
87
 ViNhatTieu 
 Tử Hào 
 140 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 9 
 74,898 
 0 
88
 xAnhTuanx 
 Tử Hào 
 140 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 154,187 
 0 
89
 benji 
 Tử Hào 
 140 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 57,575 
 0 
90
 TuanTuan 
 Tử Hào 
 140 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 104,432 
 0 
91
 111122221 
 Tử Hào 
 140 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 70,821 
 0 
92
 DiepXuanTuong 
 Tử Hào 
 139 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 53,606 
 0 
93
 YKienLenQuan 
 Tử Hào 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 123,134 
 0 
94
 TuHao9x 
 Tử Hào 
 139 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 59,666 
 0 
95
 Azir 
 Tử Hào 
 139 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 89,743 
 0 
96
 LexusRC350 
 Tử Hào 
 139 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 8 
 48,070 
 0