HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 suzuki 
 Kiếm Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 59,325 
 0 
74
 zKiemTaz 
 Kiếm Khách 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 9,136 
 0 
75
 iMeii 
 Kiếm Khách 
 118 
 FairyTail  
 Chính phái 
 6 
 15,100 
 0 
76
 MinhHuong 
 Kiếm Khách 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 9,505 
 0 
77
 OBOB2 
 Kiếm Khách 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 4,855 
 0 
78
 Juventus 
 Kiếm Khách 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 9,880 
 0 
79
 William 
 Kiếm Khách 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 13,440 
 0 
80
 Sini 
 Kiếm Khách 
 116 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 6 
 12,130 
 0 
81
 Escanorr 
 Kiếm Khách 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 11,720 
 0 
82
 CatBui 
 Kiếm Khách 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 27,111 
 0 
83
 CongTonLucNgac 
 Kiếm Khách 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 3,285 
 0 
84
 Yulsic 
 Kiếm Khách 
 116 
 Legend  
 Chính phái 
 6 
 19,980 
 0 
85
 MISSSYOU 
 Kiếm Khách 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 66,694 
 0 
86
 HayTraoChoAnh 
 Kiếm Khách 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 2,175 
 0 
87
 Shan 
 Kiếm Khách 
 115 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 12,010 
 0 
88
 Ying 
 Kiếm Khách 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 14,710 
 0 
89
 DanQuyen 
 Kiếm Khách 
 115 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 6 
 3,540 
 0 
90
 TalkingAlot 
 Kiếm Khách 
 115 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 6 
 15,520 
 0 
91
 lTropezl 
 Kiếm Khách 
 115 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 6 
 4,770 
 0 
92
 RatDepTrai 
 Kiếm Khách 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 11,328 
 0 
93
 Chi3MocTra 
 Kiếm Khách 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 9,725 
 0 
94
 MaKiem 
 Kiếm Khách 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 32,746 
 0 
95
 Tony 
 Kiếm Khách 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 2,265 
 0 
96
 Pokerr 
 Kiếm Khách 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 64,136 
 0