HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 ThuongK152 
 Thương Hào 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 6,580 
 0 
74
 BroLy 
 Thương Hào 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 42,980 
 0 
75
 ZzzBOSSzzZ 
 Thương Hào 
 109 
 ThatTinhHoi  
 Tà phái 
 5 
 2,970 
 0 
76
 Soul 
 Thương Hào 
 109 
 GaCon  
 Tà phái 
 5 
 9,410 
 0 
77
 Mikakunin 
 Thương Hào 
 109 
 TheLegends  
 Chính phái 
 5 
 2,675 
 0 
78
 Shjn 
 Thương Hào 
 108 
 HuyetToc  
 Chính phái 
 5 
 7,120 
 0 
79
 ZaKun 
 Thương Hào 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 5,935 
 0 
80
 huuaglx003 
 Thương Hào 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 6,280 
 0 
81
 LkForever 
 Thương Hào 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 4,545 
 0 
82
 SonNguyen002 
 Thương Hào 
 106 
 NewKing  
 Chính phái 
 5 
 1,185 
 0 
83
 VuHuyen 
 Thương Hào 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 1,220 
 0 
84
 KuToNhatSv 
 Thương Hào 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 3,737 
 0 
85
 trugquan1202 
 Thương Hào 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 1,905 
 0 
86
 XxThuongxX 
 Thương Hào 
 105 
 BacBangCung  
 Tà phái 
 5 
 13,065 
 0 
87
 singgumCoolAir 
 Thương Hào 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 2,675 
 0 
88
 RENGAR3 
 Thương Hào 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 1,390 
 0 
89
 Aqualina 
 Thương Hào 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 2,405 
 0 
90
 SupremeSpear 
 Thương Hào 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 1,505 
 0 
91
 Aominez 
 Thương Hào 
 103 
 Rakuzan  
 Tà phái 
 5 
 2,925 
 0 
92
 Smileee 
 Thương Hào 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 5,057 
 0 
93
 TranNguyenHan 
 Thương Hào 
 103 
 Suzuran  
 Chính phái 
 5 
 1,315 
 0 
94
 LomDom 
 Thương Hào 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 3,470 
 0 
95
 LongThuong 
 Thương Hào 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 84,165 
 0 
96
 ThuongDapPho 
 Thương Hào 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 2,880 
 0