HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 Dai2Tat 
 Thương Hào 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 3,145 
 0 
74
 ThuongHiep13 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 11,620 
 0 
75
 MeraNomi 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 5,695 
 0 
76
 SoulBlood 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 3,075 
 0 
77
 longthaicuc 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 1,990 
 0 
78
 ThuongK152 
 Thương Hào 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 6,580 
 0 
79
 LyOnKing 
 Thương Hào 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 22,257 
 0 
80
 BroLy 
 Thương Hào 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 55,205 
 0 
81
 Soul 
 Thương Hào 
 109 
 GaCon  
 Tà phái 
 5 
 9,410 
 0 
82
 Mikakunin 
 Thương Hào 
 109 
 TheLegends  
 Chính phái 
 5 
 2,675 
 0 
83
 Shjn 
 Thương Hào 
 108 
 HuyetToc  
 Chính phái 
 5 
 7,120 
 0 
84
 oVoVietDJo 
 Thương Hào 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 1,880 
 0 
85
 ZaKun 
 Thương Hào 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 5,935 
 0 
86
 huuaglx003 
 Thương Hào 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 6,280 
 0 
87
 LkForever 
 Thương Hào 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 4,545 
 0 
88
 DuongBatMuoi 
 Thương Hào 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 4,070 
 0 
89
 VuHuyen 
 Thương Hào 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 1,220 
 0 
90
 ChiBaGiangHo 
 Thương Hào 
 106 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 1,145 
 0 
91
 KuToNhatSv 
 Thương Hào 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 3,737 
 0 
92
 trugquan1202 
 Thương Hào 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 1,905 
 0 
93
 singgumCoolAir 
 Thương Hào 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 2,675 
 0 
94
 JangManWol 
 Thương Hào 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 310 
 0 
95
 RENGAR3 
 Thương Hào 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 1,390 
 0 
96
 Aqualina 
 Thương Hào 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 2,405 
 0