HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 ChotLoiRuot 
 Thích Khách 
 113 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 6 
 4,570 
 0 
74
 iIDeNhiIi 
 Thích Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 4,465 
 0 
75
 YinSR 
 Thích Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 2,640 
 0 
76
 BabyNinja 
 Thích Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 10,155 
 0 
77
 Chinh 
 Thích Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 5,555 
 0 
78
 NjnJaDAG 
 Thích Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 5,725 
 0 
79
 VipXuanhp 
 Thích Khách 
 112 
 zZzBuiDoizZz  
 Chính phái 
 6 
 18,305 
 0 
80
 SepVip 
 Thích Khách 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 36,022 
 0 
81
 NguyenTLoc 
 Thích Khách 
 112 
 Suzuran  
 Tà phái 
 6 
 2,640 
 0 
82
 BlackRose 
 Thích Khách 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 5,987 
 0 
83
 longgia 
 Thích Khách 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 7,805 
 0 
84
 YuiHatano 
 Thích Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 10,885 
 0 
85
 ThichKhach01 
 Thích Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 1,800 
 0 
86
 ThichMocCua 
 Thích Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 16,501 
 0 
87
 Fana 
 Thích Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 3,730 
 0 
88
 Nick 
 Thích Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 2,800 
 0 
89
 MeoKeuMeoMeo 
 Thích Khách 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 4,700 
 0 
90
 LucNguyetVu 
 Thích Khách 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 19,425 
 0 
91
 XiaoYao 
 Thích Khách 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 3,075 
 0 
92
 ZxQuyenxZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 3,075 
 0 
93
 ZzGenjizZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 3,105 
 0 
94
 LungLinh 
 Thích Khách 
 110 
 SaiGon  
 Chính phái 
 6 
 5,389 
 0 
95
 VuiVeNao 
 Thích Khách 
 110 
 TeThien  
 Chính phái 
 6 
 11,620 
 0 
96
 SsEoAzZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Chính phái 
 5 
 1,605 
 0