HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 NinJa9x 
 Thích Khách 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 8,110 
 0 
74
 HeartPiercinG 
 Thích Khách 
 110 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 6 
 12,415 
 0 
75
 ZxQuyenxZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 3,075 
 0 
76
 ZzGenjizZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 3,105 
 0 
77
 VuiVeNao 
 Thích Khách 
 110 
 TeThien  
 Chính phái 
 6 
 11,620 
 0 
78
 SsEoAzZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Chính phái 
 5 
 1,605 
 0 
79
 Ankylo 
 Thích Khách 
 109 
 Reficul  
 Tà phái 
 5 
 2,780 
 0 
80
 Zoee 
 Thích Khách 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 2,845 
 0 
81
 ThieuOxii 
 Thích Khách 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 7,869 
 0 
82
 KFCzzNin 
 Thích Khách 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 37,922 
 0 
83
 CuDangCang 
 Thích Khách 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 14,645 
 0 
84
 SepVip 
 Thích Khách 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 15,300 
 0 
85
 zEmLaNinJazzz 
 Thích Khách 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 2,905 
 0 
86
 Lita 
 Thích Khách 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 3,195 
 0 
87
 ThinhTLE 
 Thích Khách 
 107 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 5 
 1,795 
 0 
88
 OnePuchMan 
 Thích Khách 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 1,090 
 0 
89
 XiaoYao 
 Thích Khách 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 1,775 
 0 
90
 08880 
 Thích Khách 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 72,409 
 0 
91
 DOGGirl 
 Thích Khách 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 8,585 
 0 
92
 F5XichLongSu 
 Thích Khách 
 107 
 F5XNganhX  
 Chính phái 
 5 
 3,075 
 0 
93
 TieuVu 
 Thích Khách 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 6,015 
 0 
94
 Nov18 
 Thích Khách 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 6,240 
 0 
95
 1ChotThagThien 
 Thích Khách 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 1,135 
 0 
96
 S2AceQuan 
 Thích Khách 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 9,237 
 0