HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 LucTieuTuyet 
 Cầm Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 2,125 
 0 
74
 HanMacTu 
 Cầm Sư 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Chính phái 
 6 
 5,640 
 0 
75
 Yuukisis 
 Cầm Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 2,800 
 0 
76
 o0oMinhQuano0o 
 Cầm Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 12,930 
 0 
77
 SuuSuu 
 Cầm Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 8,654 
 0 
78
 NhatDiepChiThu 
 Cầm Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 4,330 
 0 
79
 oVoDanChoio 
 Cầm Sư 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 2,335 
 0 
80
 Dimor 
 Cầm Sư 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 2,665 
 0 
81
 Sticker 
 Cầm Sư 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 1,655 
 0 
82
 Arphrodi 
 Cầm Sư 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 775 
 0 
83
 Kyrot 
 Cầm Sư 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 1,925 
 0 
84
 njce4 
 Cầm Sư 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 9,005 
 0 
85
 BixBox 
 Cầm Sư 
 108 
 TeamSubTLC  
 Chính phái 
 5 
 9,479 
 0 
86
 TRINH 
 Cầm Sư 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 4,060 
 0 
87
 LucTienSinh 
 Cầm Sư 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 3,490 
 0 
88
 zSatThuKieuMyz 
 Cầm Sư 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 4,288 
 0 
89
 DJSona 
 Cầm Sư 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 920 
 0 
90
 THienSuCam 
 Cầm Sư 
 106 
 SatMon  
 Chính phái 
 5 
 14,405 
 0 
91
 Kuros 
 Cầm Sư 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 1,100 
 0 
92
 Camsu 
 Cầm Sư 
 105 
 Suzuran  
 Chính phái 
 5 
 565 
 0 
93
 SoAi1ka 
 Cầm Sư 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 3,757 
 0 
94
 MauNong 
 Cầm Sư 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 6,540 
 0 
95
 GuitarTuna 
 Cầm Sư 
 104 
 DiHoaCung  
 Chính phái 
 5 
 2,389 
 0 
96
 YuiHinato 
 Cầm Sư 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 2,070 
 0