HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
97
 Lisss 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 111,954 
 0 
98
 Georgia 
 Tử Hào 
 144 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,471,074 
 0 
99
 ZzAnhOizZ 
 Đại Phu 
 144 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 163,220 
 0 
100
 CamMa 
 Cầm Sư 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 73,656 
 0 
101
 BaoThanhThien 
 Diệu Yến 
 144 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 110,869 
 0 
102
 TinaMy 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 199,892 
 0 
103
 TuPham 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 165,373 
 0 
104
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 203,632 
 0 
105
 Belial 
 Tử Hào 
 144 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 206,148 
 0 
106
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 71,559 
 0 
107
 zPlayBoy 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 82,005 
 0 
108
 TrumXom21 
 Tử Hào 
 144 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 578,338 
 0 
109
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 143 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 162,622 
 0 
110
 o0oSonCao0o 
 Diệu Yến 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 132,615 
 0 
111
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 399,359 
 0 
112
 SQueen 
 Diệu Yến 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 204,019 
 0 
113
 BacSy 
 Đại Phu 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 10,939 
 0 
114
 IceWitch 
 Cầm Sư 
 143 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 487,750 
 0 
115
 Belleo 
 Thích Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 241,339 
 0 
116
 MeoDen 
 Thương Hào 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 272,508 
 0 
117
 DamDY 
 Diệu Yến 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 277,229 
 0 
118
 Dimono 
 Diệu Yến 
 143 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 191,289 
 0 
119
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 186,056 
 0 
120
 Balenciaga 
 Tử Hào 
 143 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 73,150 
 0