HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
97
 BennBeckman 
 Diệu Yến 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 120,151 
 0 
98
 Skiss 
 Diệu Yến 
 135 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 114,920 
 0 
99
 QuynhChihp 
 Diệu Yến 
 135 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 33,418 
 0 
100
 Brain 
 Diệu Yến 
 135 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 102,084 
 0 
101
 DY152 
 Diệu Yến 
 135 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 85,900 
 0 
102
 NsTuyetNgan 
 Diệu Yến 
 135 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 110,683 
 0 
103
 ABCD 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 28,701 
 0 
104
 SauVoLe 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 56,670 
 0 
105
 ThuHieenf 
 Diệu Yến 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 19,435 
 0 
106
 Bokksu 
 Diệu Yến 
 134 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 224,968 
 0 
107
 SaintPablo 
 Diệu Yến 
 134 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 8 
 8,008 
 0 
108
 LoveNhung 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 3,417 
 0 
109
 o0oThanDieuo0o 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 47,340 
 0 
110
 Giftcode 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 107,958 
 0 
111
 EndThe 
 Diệu Yến 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 62,960 
 0 
112
 TaTimThayEm 
 Diệu Yến 
 133 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 42,454 
 0 
113
 YenAnh 
 Diệu Yến 
 133 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 40,990 
 0 
114
 HotGlirPhucHan 
 Diệu Yến 
 133 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 41,050 
 0 
115
 ThaThus 
 Diệu Yến 
 133 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 31,825 
 0 
116
 YenAnhd 
 Diệu Yến 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 31,365 
 0 
117
 TopChick01 
 Diệu Yến 
 133 
 Suzuran  
 Chính phái 
 8 
 39,072 
 0 
118
 DuongYenNoHope 
 Diệu Yến 
 132 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 24,435 
 0 
119
 GaiViet 
 Diệu Yến 
 132 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 67,660 
 0 
120
 ThichUh 
 Diệu Yến 
 132 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 99,697 
 0