HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
97
 ZzMeoMeozZ 
 Diệu Yến 
 137 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 106,288 
 0 
98
 ThiLoNhi 
 Diệu Yến 
 137 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 52,540 
 0 
99
 Flora 
 Diệu Yến 
 137 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 150,649 
 0 
100
 ArrowRed 
 Diệu Yến 
 136 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 135,015 
 0 
101
 LungTungCung 
 Diệu Yến 
 136 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 114,500 
 0 
102
 GjaCatThachHau 
 Diệu Yến 
 136 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 46,609 
 0 
103
 NamDuKich 
 Diệu Yến 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 12,966 
 0 
104
 ABCD 
 Diệu Yến 
 136 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 55,878 
 0 
105
 RockStar 
 Diệu Yến 
 136 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 119,716 
 0 
106
 ThaThuNo1 
 Diệu Yến 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 46,815 
 0 
107
 BennBeckman 
 Diệu Yến 
 136 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 125,061 
 0 
108
 Bokksu 
 Diệu Yến 
 136 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 231,730 
 0 
109
 NguDoc 
 Diệu Yến 
 136 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 88,035 
 0 
110
 Skiss 
 Diệu Yến 
 135 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 115,650 
 0 
111
 QuynhChihp 
 Diệu Yến 
 135 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 37,998 
 0 
112
 EndThe 
 Diệu Yến 
 135 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 75,315 
 0 
113
 SauVoLe 
 Diệu Yến 
 134 
 Trevor  
 Chính phái 
 8 
 57,090 
 0 
114
 PeDauTay 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 100,956 
 0 
115
 Giftcode 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 109,073 
 0 
116
 o0oThanDieuo0o 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 47,400 
 0 
117
 LoveNhung 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 3,417 
 0 
118
 TaTimThayEm 
 Diệu Yến 
 133 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 61,674 
 0 
119
 YenAnh 
 Diệu Yến 
 133 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 40,990 
 0 
120
 ThaThus 
 Diệu Yến 
 133 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 31,825 
 0