HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
97
 SupremeSpear 
 Thương Hào 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 1,505 
 0 
98
 Aominez 
 Thương Hào 
 103 
 Rakuzan  
 Tà phái 
 5 
 2,925 
 0 
99
 Smileee 
 Thương Hào 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 5,057 
 0 
100
 TranNguyenHan 
 Thương Hào 
 103 
 Suzuran  
 Chính phái 
 5 
 1,315 
 0 
101
 LomDom 
 Thương Hào 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 3,470 
 0 
102
 LongThuong 
 Thương Hào 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 84,165 
 0 
103
 ThuongDapPho 
 Thương Hào 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 2,880 
 0 
104
 MrThienLoi 
 Thương Hào 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 1,683 
 0 
105
 DuongTieu 
 Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 6,125 
 0 
106
 LoryMercury 
 Thương Hào 
 101 
 CBTeam  
 Tà phái 
 5 
 3,105 
 0 
107
 ChupaChupS 
 Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 1,225 
 0 
108
 Limppp 
 Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 1,310 
 0 
109
 DeNhatMyNhan 
 Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 5,522 
 0 
110
 ManChauSaHoa 
 Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 795 
 0 
111
 DauTo 
 Thương Hào 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 1,355 
 0 
112
 ThuDoanXem 
 Thương Hào 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 2,160 
 0 
113
 DinoChip 
 Thương Hào 
 101 
 VipNhatSever  
 Tà phái 
 5 
 1,950 
 0 
114
 BaVuongThuong 
 Thương Hào 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 1,225 
 0 
115
 SpeaRrow 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 600 
 0 
116
 HeoheoHeoo 
 Thương Hào 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 1,310 
 0 
117
 ThaiLop 
 Thương Hào 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 610 
 0 
118
 DuongThienTu 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 5,143 
 0 
119
 ChienThan 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,020 
 0 
120
 Bubuchacha 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,935 
 0