HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
97
 DoanThi 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 60,168 
 0 
98
 Cau2 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 10,726 
 0 
99
 SunsetGlow 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 2,180 
 0 
100
 StMeoMeo 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 37,225 
 0 
101
 HKDV300 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 33,828 
 0 
102
 babaradu 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 7 
 45,183 
 0 
103
 KFCzzDHL 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 82,311 
 0 
104
 SonNguyen02 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 24,971 
 0 
105
 ThiVeMinhChu 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 MinhChuVoLam  
 Chính phái 
 7 
 27,915 
 0 
106
 BongSen 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 47,275 
 0 
107
 ZuZu 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 32,110 
 0 
108
 MeoMeoMe 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 26,423 
 0 
109
 BeautifulGirl 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 59,141 
 0 
110
 xXxHoangDungg 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 TieuNgaoGH  
 Tà phái 
 7 
 30,235 
 0 
111
 Shuhua 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 3,145 
 0 
112
 MaKiemLongNu 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 41,550 
 0 
113
 o0oTueMuoio0o 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 29,512 
 0 
114
 SieuChuoi 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 41,621 
 0 
115
 BongSung 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 51,095 
 0 
116
 Yuuna 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 28,737 
 0 
117
 DauTayyy 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 53,203 
 0 
118
 BiCaChu 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 36,963 
 0 
119
 Kylian 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 6,505 
 0 
120
 DuongQuaGL 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 41,330 
 0