HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
121
 DoiLaBeKho 
 Tử Hào 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 98,432 
 0 
122
 MeoDen 
 Thương Hào 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 282,353 
 0 
123
 Belleo 
 Thích Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 241,339 
 0 
124
 TuongOt 
 Đao Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 175,237 
 0 
125
 DamDY 
 Diệu Yến 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 277,229 
 0 
126
 ZzMeoXinhzzZ 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 230,393 
 0 
127
 StingBreezer 
 Tử Hào 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 123,640 
 0 
128
 Yukikun 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 313,290 
 0 
129
 ViAnhmaEmDau 
 Diệu Yến 
 143 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 178,532 
 0 
130
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 186,056 
 0 
131
 JohnWatson 
 Diệu Yến 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 100,857 
 0 
132
 MsHanh 
 Đại Phu 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 217,981 
 0 
133
 zZzTieuQuyzZz 
 Cung Thủ 
 143 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 1,463,440 
 0 
134
 NxHoang 
 Hàn Bảo Quân 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,497,656 
 0 
135
 Harley 
 Cung Thủ 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 787,128 
 0 
136
 CardiB 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 133,763 
 0 
137
 DiabloBlanco 
 Tử Hào 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 70,964 
 0 
138
 NgaMy 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 221,093 
 0 
139
 MacSexyMS 
 Diệu Yến 
 143 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 101,588 
 0 
140
 Slark 
 Tử Hào 
 143 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 108,011 
 0 
141
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 135,621 
 0 
142
 xXxdendoixXx 
 Đại Phu 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 234,187 
 0 
143
 VThien 
 Tử Hào 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 132,846 
 0 
144
 RickyGuy 
 Thương Hào 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 150,411 
 0