HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
121
 YenAnhd 
 Diệu Yến 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 31,365 
 0 
122
 DuongYenNoHope 
 Diệu Yến 
 132 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 24,435 
 0 
123
 DamTien 
 Diệu Yến 
 132 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 118,335 
 0 
124
 ThichUh 
 Diệu Yến 
 132 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 101,528 
 0 
125
 RustedMil 
 Diệu Yến 
 132 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 8 
 38,570 
 0 
126
 KeHuyDietIS 
 Diệu Yến 
 131 
  
 Tà phái 
 7 
 37,705 
 0 
127
 PeMiuXinhVip 
 Diệu Yến 
 131 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 45,698 
 0 
128
 KimHoa8 
 Diệu Yến 
 131 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 55,845 
 0 
129
 ThuTrang 
 Diệu Yến 
 131 
 BigFour  
 Chính phái 
 8 
 74,984 
 0 
130
 Shimazu 
 Diệu Yến 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 29,540 
 0 
131
 DanChoiNo10 
 Diệu Yến 
 131 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 39,570 
 0 
132
 ThanhCo 
 Diệu Yến 
 130 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 8 
 48,325 
 0 
133
 CaFe6 
 Diệu Yến 
 130 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 68,648 
 0 
134
 xGameLaDex 
 Diệu Yến 
 130 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 25,406 
 0 
135
 BuBu 
 Diệu Yến 
 130 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 20,655 
 0 
136
 LinhXeOm 
 Diệu Yến 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 119,219 
 0 
137
 oDungHoiViSeoO 
 Diệu Yến 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 72,133 
 0 
138
 ChimXinhXinh 
 Diệu Yến 
 129 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 57,720 
 0 
139
 DaiKaBonMay 
 Diệu Yến 
 129 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 48,106 
 0 
140
 oDungHoiViSaoO 
 Diệu Yến 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 14,945 
 0 
141
 xHoaLienTyTyx 
 Diệu Yến 
 129 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 7 
 52,989 
 0 
142
 OSIRIS 
 Diệu Yến 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 31,139 
 0 
143
 ThuThuyen 
 Diệu Yến 
 129 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 7 
 90,474 
 0 
144
 Rocket1h 
 Diệu Yến 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 21,380 
 0