HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
145
 Azgad 
 Đại Phu 
 143 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 132,961 
 0 
146
 Dert 
 Thương Hào 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 178,133 
 0 
147
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 163,193 
 0 
148
 AlexNguyen 
 Đao Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 146,453 
 0 
149
 BelSuper 
 Tử Hào 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 178,140 
 0 
150
 MajinBuu 
 Diệu Yến 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 161,187 
 0 
151
 TheLine 
 Tử Hào 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 166,283 
 0 
152
 FearOfGod 
 Diệu Yến 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 184,449 
 0 
153
 PatrjckJane 
 Cung Thủ 
 143 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 297,693 
 0 
154
 HelpMe 
 Đại Phu 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 167,608 
 0 
155
 PThien 
 Đại Phu 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 173,043 
 0 
156
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 42,341 
 0 
157
 TomShneider 
 Đại Phu 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 172,890 
 0 
158
 BanSmlTaPhai 
 Diệu Yến 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 50,846 
 0 
159
 NhinCaiLoz 
 Tử Hào 
 142 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 65,432 
 0 
160
 TheGod 
 Đao Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 130,638 
 0 
161
 MeoHoang 
 Tử Hào 
 142 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 95,222 
 0 
162
 TrauNuoc 
 Tử Hào 
 142 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 92,985 
 0 
163
 TheNext 
 Tử Hào 
 142 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 134,546 
 0 
164
 MrsHanh 
 Diệu Yến 
 142 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 635,934 
 0 
165
 Enzo 
 Tử Hào 
 142 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 60,080 
 0 
166
 TuHao3 
 Tử Hào 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 88,960 
 0 
167
 CaMap6 
 Diệu Yến 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 294,285 
 0 
168
 TuHao2 
 Tử Hào 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 79,949 
 0