HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
145
 EmNguoiYeu 
 Thương Hào 
 85 
  
 Chính phái 
 4 
 650 
 0 
146
 ThuongKik 
 Thương Hào 
 85 
  
 Chính phái 
 4 
 370 
 0 
147
 JinChuRiKi 
 Thương Hào 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 2,720 
 0 
148
 MIaxChiac 
 Thương Hào 
 83 
  
 Tà phái 
 3 
 1,814 
 0 
149
 shipJBo 
 Thương Hào 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 230 
 0 
150
 TroChoiKetThuc 
 Thương Hào 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 285 
 0 
151
 anhtraiTony 
 Thương Hào 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 575 
 0 
152
 Brandish 
 Thương Hào 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 315 
 0 
153
 xawrg 
 Thương Hào 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 100 
 0 
154
 CaFeSua 
 Thương Hào 
 81 
  
 Tà phái 
 4 
 2,255 
 0 
155
 Supermeat 
 Thương Hào 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 1,030 
 0 
156
 thuongem 
 Thương Hào 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 325 
 0 
157
 inNov 
 Thương Hào 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 695 
 0 
158
 HacDieu 
 Thương Hào 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 255 
 0 
159
 duonghoa02 
 Thương Hào 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 760 
 0 
160
 zzScarlet 
 Thương Hào 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 265 
 0 
161
 huuaglx2019 
 Thương Hào 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 505 
 0 
162
 PhiTac 
 Thương Hào 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 230 
 0 
163
 F3zChim 
 Thương Hào 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 280 
 0 
164
 Lk96 
 Thương Hào 
 77 
  
 Chính phái 
 3 
 580 
 0 
165
 DuongKyThien 
 Thương Hào 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 230 
 0 
166
 Wuann 
 Thương Hào 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 280 
 0 
167
 hibois 
 Thương Hào 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 675 
 0 
168
  Nat13x  
 Thương Hào 
 77 
  
 Chính phái 
 3 
 625 
 0