HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 145 
 Heartless 
 Chính phái 
 55 
 7 
2
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 135 
 Heartless 
 Tà phái 
 1 
 0 
3
 ConHeo 
 Diệu Yến 
 132 
 NewKing 
 Tà phái 
 1 
 0 
4
 MrBen 
 Tử Hào 
 128 
 NewKing 
 Chính phái 
 1 
 1 
5
 Brain 
 Diệu Yến 
 134 
 NewKing 
 Tà phái 
 1 
 2 
6
 ZzQuykiemsauzZ 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless 
 Tà phái 
 1 
 3 
7
 DaoK 
 Đao Khách 
 143 
 Heartless 
 Tà phái 
 16 
 19 
8
 Katniss 
 Kiếm Khách 
 130 
 ABCXYZ 
 Chính phái 
 14 
 18 
9
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 134 
 Heartless 
 Tà phái 
 12 
 34