HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
1
 BaLunTung 
 Tử Hào 
 140 
 GreenLand 
 Tà phái 
 4 
 0 
2
 DaoK 
 Đao Khách 
 146 
 NewKing 
 Tà phái 
 3 
 0 
3
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 149 
 Heartless 
 Tà phái 
 2 
 0 
4
 HeartPiercinG 
 Thích Khách 
 127 
 LinhDanhThue 
 Tà phái 
 1 
 1 
5
 ColdLove 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 LinhDanhThue 
 Chính phái 
 2 
 6