HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
1
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless 
 Chính phái 
 101 
 36 
2
 PhaThienCung 
 Diệu Yến 
 135 
 Heartless 
 Tà phái 
 76 
 18 
3
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 135 
 Heartless 
 Chính phái 
 41 
 0 
4
 asuna 
 Diệu Yến 
 131 
 Heartless 
 Chính phái 
 13 
 0 
5
 YenTu 
 Cung Thủ 
 119 
 TinhAE 
 Chính phái 
 22 
 12 
6
 iKuconz 
 Đao Khách 
 136 
 Heartless 
 Tà phái 
 1 
 0 
7
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless 
 Chính phái 
 1 
 0 
8
 BaByImReall 
 Hàn Bảo Quân 
 131 
 Heartless 
 Chính phái 
 1 
 0 
9
 NuNhi 
 Đại Phu 
 131 
 Heartless 
 Chính phái 
 1 
 0 
10
 0neTheHit 
 Diệu Yến 
 130 
 Heartless 
 Tà phái 
 1 
 0 
11
 Niklaus 
 Diệu Yến 
 128 
 Heartless 
 Tà phái 
 1 
 0 
12
 ChanDoiNo9 
 Diệu Yến 
 128 
 Heartless 
 Chính phái 
 1 
 0 
13
 DKsown 
 Hàn Bảo Quân 
 125 
  
 Chính phái 
 1 
 0 
14
 MaiSuppi 
 Diệu Yến 
 125 
 Heartless 
 Chính phái 
 1 
 0 
15
 Do4nUyChjnh 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
 TinhAE 
 Chính phái 
 3 
 4 
16
 NhiCa 
 Thương Hào 
 117 
 TinhAE 
 Tà phái 
 9 
 15 
17
 iChase 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
 OnePiece2 
 Tà phái 
 1 
 11 
18
 OngNoiThangNam 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 11 
 22 
19
 EmLaBacSi 
 Đại Phu 
 115 
  
 Tà phái 
 2 
 16 
20
 THienSuCam 
 Cầm Sư 
 106 
 SatMon 
 Chính phái 
 28 
 47 
21
 XamNgeThuat3T 
 Đao Khách 
 115 
  
 Tà phái 
 3 
 25 
22
 ThienSuCung 
 Cung Thủ 
 69 
  
 Tà phái 
 1 
 35 
23
 Apple 
 Diệu Yến 
 112 
 NewKing 
 Tà phái 
 1 
 36