HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
1
 DaiKa 
 Diệu Yến 
 124 
 Challenger 
 Tà phái 
 154 
 46 
2
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 118 
 Heartless 
 Chính phái 
 90 
 25 
3
 DanChoi 
 Thích Khách 
 120 
 Heartless 
 Chính phái 
 70 
 12 
4
 Ignite 
 Diệu Yến 
 120 
 Heartless 
 Chính phái 
 84 
 27 
5
 AnhBeo 
 Kiếm Khách 
 121 
 Heartless 
 Chính phái 
 58 
 13 
6
 Tiii 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 Heartless 
 Chính phái 
 54 
 11 
7
 SunsetGlow 
 Đàm Hoa Liên 
 110 
 BigBang 
 Tà phái 
 44 
 24 
8
 ThichBuonBan 
 Kiếm Khách 
 120 
 Heartless 
 Chính phái 
 27 
 10 
9
 LauXanh 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 Challenger 
 Tà phái 
 58 
 46 
10
 DiepLam 
 Diệu Yến 
 110 
 TeThien 
 Chính phái 
 22 
 11 
11
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 Heartless 
 Chính phái 
 18 
 10 
12
 ARES 
 Tử Hào 
 114 
 Heartless 
 Chính phái 
 18 
 12 
13
 Cream 
 Đàm Hoa Liên 
 113 
 Heartless 
 Chính phái 
 9 
 6 
14
 [GM]Virus 
 Tử Hào 
 150 
  
 Chính phái 
 1 
 0 
15
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 120 
 Heartless 
 Chính phái 
 1 
 0 
16
 CuuViThienHo 
 Cầm Sư 
 117 
 Heartless 
 Chính phái 
 15 
 14 
17
 BacSyThuY 
 Đại Phu 
 115 
 TuoiThoDD 
 Chính phái 
 1 
 0 
18
 TrumKS 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 TuoiThoDD 
 Chính phái 
 1 
 0 
19
 Laura 
 Đàm Hoa Liên 
 111 
 AThena 
 Chính phái 
 1 
 0 
20
 HoaTieuNami 
 Đại Phu 
 111 
 OnePiece 
 Tà phái 
 1 
 0 
21
 VoCuaYi 
 Thích Khách 
 111 
 BigBang 
 Tà phái 
 1 
 0 
22
 TrumSV 
 Đàm Hoa Liên 
 104 
 Heartless 
 Chính phái 
 1 
 0 
23
 MjssY0u 
 Đàm Hoa Liên 
 47 
  
 Chính phái 
 1 
 0 
24
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 122 
 Challenger 
 Tà phái 
 1 
 1 
25
 RecRec 
 Cung Thủ 
 119 
 Heartless 
 Chính phái 
 1 
 1