HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
1
 Angelmoon 
 Diệu Yến 
 107 
 zZzBuiDoizZz 
 Chính phái 
 1 
 0 
2
 TimEmHauDue 
 Diệu Yến 
 80 
  
 Chính phái 
 1 
 0 
3
 Z001 
 Đàm Hoa Liên 
 44 
 Challenger 
 Tà phái 
 1 
 0 
4
 Z003 
 Đàm Hoa Liên 
 41 
 Challenger 
 Tà phái 
 1 
 0 
5
 Z004 
 Đàm Hoa Liên 
 41 
 Challenger 
 Tà phái 
 1 
 0 
6
 1PhatChetLuon 
 Diệu Yến 
 35 
 Challenger 
 Tà phái 
 1 
 0