HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
1
 BachCotTinh 
 Cung Thủ 
 103 
 NgaMiPhai 
 Tà phái 
 10 
 0 
2
 BoTay18 
 Kiếm Khách 
 103 
 DevilHouse 
 Chính phái 
 9 
 5 
3
 BaBykitty 
 Thích Khách 
 100 
 NgaMiPhai 
 Tà phái 
 2 
 0 
4
 tuhoanthien 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
 HLBTSexy 
 Tà phái 
 1 
 0 
5
 SieuThi 
 Đại Phu 
 100 
 PhuKhaiPhong 
 Tà phái 
 1 
 0 
6
 Work 
 Đàm Hoa Liên 
 44 
 HLBTSexy 
 Tà phái 
 1 
 0 
7
 Sket 
 Đàm Hoa Liên 
 44 
 HLBTSexy 
 Tà phái 
 1 
 0 
8
 Up18 
 Diệu Yến 
 44 
 HLBTSexy 
 Tà phái 
 1 
 0 
9
 Kings 
 Diệu Yến 
 43 
 HLBTSexy 
 Tà phái 
 1 
 0 
10
 LoanTuCung 
 Diệu Yến 
 35 
  
 Chính phái 
 1 
 0 
11
 Stone 
 Diệu Yến 
 45 
 HLBTSexy 
 Chính phái 
 1 
 1 
12
 Fast 
 Đàm Hoa Liên 
 44 
 HLBTSexy 
 Chính phái 
 1 
 1 
13
 MarkP 
 Diệu Yến 
 45 
 HLBTSexy 
 Chính phái 
 1 
 2 
14
 Multi 
 Đàm Hoa Liên 
 45 
 HLBTSexy 
 Chính phái 
 1 
 3 
15
 iBaalz 
 Tử Hào 
 56 
  
 Tà phái 
 2 
 8