HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
1
 StingDau 
 Thích Khách 
 134 
 NewKing 
 Chính phái 
 41 
 4 
2
 Suzy 
 Thích Khách 
 147 
 HLBTSexy 
 Tà phái 
 3 
 0 
3
 NeverGiveUp 
 Tử Hào 
 136 
 NewKing 
 Tà phái 
 3 
 40