HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
1
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 Heartless 
 Tà phái 
 1 
 0 
2
 DaoK 
 Đao Khách 
 148 
 NewKing 
 Tà phái 
 1 
 0 
3
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 145 
 NewKing 
 Tà phái 
 1 
 0 
4
 CamRy 
 Tử Hào 
 144 
 NewKing 
 Tà phái 
 1 
 0 
5
 NsTuyetNgan 
 Diệu Yến 
 141 
 GreenLand 
 Tà phái 
 1 
 0 
6
 ConHeo 
 Diệu Yến 
 139 
 NewKing 
 Tà phái 
 1 
 0 
7
 LeGend 
 Thương Hào 
 131 
 Trevor 
 Tà phái 
 1 
 0 
8
 EoiASuong 
 Kiếm Khách 
 99 
  
 Tà phái 
 1 
 0