HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
1
 Toyota 
 Tử Hào 
 132 
 NewKing 
 Tà phái 
 6 
 0 
2
 DaoK 
 Đao Khách 
 144 
 NewKing 
 Tà phái 
 2 
 0 
3
 CamRy 
 Tử Hào 
 136 
 GreenLand 
 Tà phái 
 1 
 0 
4
 TheGioiDiDong 
 Tử Hào 
 124 
 TuoiThoDD 
 Tà phái 
 1 
 0 
5
 NgaMy 
 Diệu Yến 
 139 
 GreenLand 
 Chính phái 
 1 
 6