HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 468 
 Bông hồng 
 
  [email protected]
 Kết hợp với 3 loại để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn
Lưu ý: Click chuột phải vào vớ đỏ để đổi thưởng tại kênh 5 
 V.viễn 
 !mua 467 
 Hồng bao 
 
  [email protected]
 Kết hợp với 3 loại bao lì xì để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn
Lưu ý: Click chuột phải vào vớ đỏ để đổi thưởng tại kênh 5 
 V.viễn 
 !mua 466 
 Vớ màu đỏ 
 
  [email protected]
 Kết hợp với 5 loại vớ khác để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn
Lưu ý: Click chuột phải vào vớ đỏ để đổi thưởng tại kênh 5 
 V.viễn 
 !mua 465 
 Bùa An Toàn 
 
  [email protected]
 Sử dụng bùa này để bảo toàn trang bị lúc cải tiến!
Không sử dụng bùa này thì hậu quả có thể dẫn đến mất vật phẩm 
 V.viễn 
 !mua 464 
 Thanh sâm 
 
  [email protected]
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 200% trong 10 ngày! 
 V.viễn 
 !mua 463 
 Hồng sâm 
 
  [email protected]
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 100% trong 10 ngày! 
 V.viễn 
 !mua 462 
 Bạch sâm 
 
 [email protected]
 [email protected]
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 50% trong 10 ngày! 
 V.viễn 
 !mua 461 
 Túi thú nuôi 
 
 [email protected]
 [email protected]
 Dùng để nâng cấp bậc của thú nuôi lên thêm 1 bậc.
Đến gặp Tiểu Hương để nâng cấp! 
 V.viễn 
 !mua 460 
 Túi thú nuôi (Thần) 
 
 [email protected]
 [email protected]
 Dùng để nâng cấp bậc của thú nuôi lên thêm 1 bậc.
Đến gặp Tiểu Hương để nâng cấp!
Không bị mất các dòng hợp thành, tỉ lệ thành công tăng thêm 10% 
 V.viễn 
 !mua 459 
 Tơ nhện vàng 
 
 [email protected]
 [email protected]
 Cuộn chỉ có sức mạnh phi thường
Nguyên liệu dùng để tết vào trang phục và cải thiện tính năng của vũ khí. 
 V.viễn 
 !mua 458 
 Thuỷ ngọc kim thạch 
 
 [email protected]
 [email protected]
 Hòn đá có sức mạnh phi thường
Nguyên liệu dùng để mài vũ khí và cải thiện tính năng của vũ khí. 
 V.viễn 
 !mua 457 
 Tơ nhện vàng (Chân) 
 
 [email protected]
 [email protected]
 Cuộn chỉ có sức mạnh phi thường
Nguyên liệu dùng để tết vào trang phục và cải thiện tính năng của vũ khí
May mắn gia tăng thêm 10%. 
 V.viễn 
 !mua 456 
 Thuỷ ngọc kim thạch (Chân) 
 
 [email protected]
 [email protected]
 Hòn đá có sức mạnh phi thường
Nguyên liệu dùng để mài vũ khí và cải thiện tính năng của vũ khí
May mắn gia tăng thêm 10%. 
 V.viễn 
 !mua 444 
 Cây thả boss lớn 
 
 [email protected]
 Hết hàng
 Sử dụng có thể triệu hồi được các loại boss đủ mọi cấp độ. Tiêu diệt boss để nhận được rất nhiều vật phẩm! 
 V.viễn