HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 319 
 Dĩa trái cây 
 
 20@ 
 Kết hợp với Đá lạnh để làm Kem tuyết cho Đao Kiếm Tiếu 
 V.viễn 
 !mua 203 
 Vật phẩm sự kiện 2 
 
 20@ 
 Kết hợp với bí ngô để nhận được các vật phẩm cực kì hấp dẫn
- Võ huân đơn (ngẫu nhiên)
- Huyền vũ hoàn
- Áo choàng mùa halloween 2018 cực ngầu với chỉ số đặc biệt  
 V.viễn 
 !mua 318 
 Long Lân Hộ Thể Đan (12)  
 
 800@ 
 Phòng thủ+20%,CLVC+10%,đánh trúng +20,né tránh+20,HP+500,EXP+20%,thời hạn 2h (Giờ Online),(Dùng được: 12 lần)  
 V.viễn 
 !mua 317 
 Chí tôn hỏa dương sơn 
 
 150@ 
 Đạo cụ đặc biệt, trong 2 giờ tăng lực công kích 15%, sức phòng ngự 15%, sinh lực 1000, điểm kinh nghiệm 40%, lực công kích võ công 10%, sức phòng ngự võ công 10% 
 V.viễn 
 !mua 316 
 Chí tôn hoàn 
 
 125@ 
 Trong 2 giờ, tăng 11% tấn công, 13% phòng thủ, 13% công lực võ công, 11% phòng ngự võ công, 500 sinh lực 
 V.viễn 
 !mua 217 
 Thần bí lục thảo 
 
 15@ 
 với Lục Sắc Thảo thần bí và kì diệu trong vòng 1 giờ
Nhân vật cường hóa trang bị +1 hiệu quả 
 V.viễn 
 !mua 215 
 Thần bí thanh thảo 
 
 15@ 
 với Lam Sắc Thảo thần bí và kì diệu trong vòng 1 giờ
Nhân vật cường hóa vũ khí +2 hiệu quả 
 V.viễn 
 !mua 214 
 Thần thụ tâm pháp chân ấn 
 
 500@ 
 Không tiêu hao rèn luyện. Có thể chọn danh hiệu "thần thụ tâm pháp" tại bảng danh dự sẽ có tác dụng. (võ huân xanh lá)
Lực công kích quái +150, phòng ngự quái +200, Mỗi khí công +2
(Hiệu lực 30 ngày. Chỉ có tác dụng với quái) 
 V.viễn 
 !mua 206 
 Thái cực đơn (vô song) 
 
 30@ 
 Tăng phòng thủ 5% trong 4 giờ 
 V.viễn 
 !mua 205 
 Bá vương đơn (vô song) 
 
 30@ 
 Tăng tấn công 3% trong 4 giờ 
 V.viễn 
 !mua 204 
 Sinh tử phù (5 lần) 
 
 50@ 
 Bùa chú sau khi sử dụng khiến khi chết có thể bảo toàn điểm kinh nghiệm hoàn toàn không bị giảm (dùng được 5 lần) 
 V.viễn 
 !mua 202 
 Hộ tâm đan 30% 
 
 75@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 201 
 Hộ tâm đan 20% 
 
 50@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 60 
 Thái Cực Thần Đơn 
 
 35@ 
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) 
 V.viễn