HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 219 
 Ngưng thần châu (Địa) (50 triệu) (Khóa) 
 
 500@ 
 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong
Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu 
 V.viễn 
 !mua 218 
 Ngưng thần châu (Địa) (20 triệu) (Khóa) 
 
 250@ 
 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong
Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu 
 V.viễn 
 !mua 217 
 Thần bí lục thảo 
 
 15@ 
 với Lục Sắc Thảo thần bí và kì diệu trong vòng 1 giờ
Nhân vật cường hóa trang bị trang bị +1 hiệu quả 
 V.viễn 
 !mua 215 
 Thần bí thanh thảo 
 
 15@ 
 với Lam Sắc Thảo thần bí và kì diệu trong vòng 1 giờ
Nhân vật cường hóa trang bị vũ khí +2 hiệu quả 
 V.viễn 
 !mua 214 
 Thần thụ tâm pháp chân ấn 
 
 500@ 
 Không tiêu hao rèn luyện. Có thể chọn danh hiệu "thần thụ tâm pháp" tại bảng danh dự sẽ có tác dụng. (võ huân xanh lá)
Lực công kích quái +150, phòng ngự quái +200, Mỗi khí công +2
(Hiệu lực 30 ngày. Chỉ có tác dụng với quái) 
 V.viễn 
 !mua 211 
 Bùa thủy tinh (phòng ngự) 
 
 75@ 
 Khi cường hóa trang bị thành công, ngẫu nhiên cường hóa tăng +1~+3.
Khi cường hóa thất bại, sẽ lưu giữ hợp thành và thuộc tính
(cường hóa về 0) 
 V.viễn 
 !mua 210 
 Bùa thủy tinh (vũ khí) 
 
 100@ 
 Khi cường hóa vũ khí thành công, ngẫu nhiên cường hóa tăng +1~+3.
Khi cường hóa thất bại, sẽ lưu giữ hợp thành và thuộc tính
(cường hóa về 0) 
 V.viễn 
 !mua 209 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) (chân) 
 
 100@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị từ 11-15, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
Chỉ có thể dùng cho trang bị có cấp độ 120 
 V.viễn 
 !mua 207 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) (chân) 
 
 120@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí từ 11-15, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
Chỉ có thể dùng cho vũ khí có cấp độ 120 
 V.viễn 
 !mua 206 
 Thái cực đơn (vô song) 
 
 30@ 
 Tăng phòng thủ 5% trong 4 giờ 
 V.viễn 
 !mua 205 
 Bá vương đơn (vô song) 
 
 30@ 
 Tăng tấn công 3% trong 4 giờ 
 V.viễn 
 !mua 204 
 Sinh tử phù (5 lần) 
 
 50@ 
 Bùa chú sau khi sử dụng khiến khi chết có thể bảo toàn điểm kinh nghiệm hoàn toàn không bị giảm (dùng được 5 lần) 
 V.viễn 
 !mua 203 
 Vật phẩm sự kiện 2 
 
 20@ 
 Kết hợp với bí ngô để nhận được các vật phẩm cực kì hấp dẫn
- Võ huân đơn (ngẫu nhiên)
- Huyền vũ hoàn
- Áo choàng mùa halloween 2018 cực ngầu với chỉ số đặc biệt  
 V.viễn 
 !mua 202 
 Hộ tâm đan 30% 
 
 75@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30% trong 2 giờ 
 V.viễn