HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 79 
 Ấp trứng siêu tốc 
 
 150@ 
 Vật phẩm đặc biệt, giúp lồng ấp thú cưng nở ngay lập tức! 
 V.viễn 
 !mua 22 
 Biểu tượng nick name 
 
 30@ 
 Thêm 1 biểu tượng vào bên cạnh tên nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 20 
 Bối cảnh nick name 
 
 30@ 
 Tạo hình nền, khung trang trí cho trên nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 15 
 Bùa di chuyển môn phái (10) 
 
 300,000,000@ 
 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng môn phái. Sử dụng lệnh: /housetranspot [tên nhân vật]. 10 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 17 
 Bùa đổi tên 
 
 500@ 
 Bùa chú có thể thay đổi tên của mình, nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng được 
 V.viễn 
 !mua 80 
 Bùa may mắn 
 
 100@ 
 Sử dụng để x2 may mắn khi tiến hóa thần thú! 
 V.viễn 
 !mua 81 
 Bùa ngọc bích 
 
 100@ 
 Dùng để lưu giữ cấp tăng cường hóa của thú cưng! 
 V.viễn 
 !mua 14 
 Bùa nhân hoán (10) 
 
 300,000,000@ 
 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng tổ đội. 10 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 16 
 Bùa thuẫn giáp thần thú 
 
 50@ 
 Bùa chú đặc biệt có thể sửa đổi hình dáng của thần thú. Các pet Sói không thể sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 59 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 75@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 209 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) (chân) 
 
 100@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị từ 11-15, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
Chỉ có thể dùng cho trang bị có cấp độ 120 
 V.viễn 
 !mua 58 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 100@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 207 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) (chân) 
 
 120@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí từ 11-15, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
Chỉ có thể dùng cho vũ khí có cấp độ 120 
 V.viễn 
 !mua 211 
 Bùa thủy tinh (phòng ngự) 
 
 75@ 
 Khi cường hóa trang bị thành công, ngẫu nhiên cường hóa tăng +1~+3.
Khi cường hóa thất bại, sẽ lưu giữ hợp thành và thuộc tính
(cường hóa về 0) 
 V.viễn