HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 103 
 Trang phục vốn có(Hàn Băng Trương Bào) 
 
  150@
 hàn băng trường bào Đoàn Uy Chính cung chủ của Băng cung Bắc Hải mặc 
 V.viễn 
 !mua 310 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Nhật Bàn) 
 
  200@
 Chun Ma Shin Goon Hắc Phong trang phục, dành cho nam 
 V.viễn 
 !mua 311 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Đông Khuê) 
 
  200@
 Dong Kyue, 5 quân tổng bão, trang phục từ Chun Ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam 
 V.viễn 
 !mua 312 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Hiền Bồi) 
 
  200@
 Nam Goog Hyun Bae, 6 quân tổng bão, trang phục từ Chun ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam 
 V.viễn 
 !mua 313 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Hồng Quân) 
 
  200@
 Hong Kyun, 8 quân tổng bão, trang phục từ Chun ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam 
 V.viễn 
 !mua 314 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Trí Hiền) 
 
  200@
 Ji Hyun, 4 quân tổng bão, trang phục từ Chun Ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam. 
 V.viễn 
 !mua 104 
 Phúc Duyên Y (Nam) 
 
  150@
 Áo cặp nam. 
 V.viễn 
 !mua 87 
 Si Vưu Chiến Khải (Nam) 
 
  200@
 Là chiến giáp của viễn cổ chiến thần Si Vưu. Người nào mặc nó thì toàn thân đầy tràn sức mạnh quái lực vô tận, địch cả vạn người, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 105 
 Thần Điêu Anh Hùng Sưởng [Nam] 
 
  250@
 Chủ nhân của áo khoác này là Độc Bích Đại Hiệp ngự điêu phi hành, yêu thương say đắm, sinh tử bất ly. Là 2 người có tình yêu chân thật và thuần khiết, được giang hồ tôn xưng là Thần Tiên Hiệp Lữ 
 V.viễn 
 !mua 101 
 Kết Hôn Lễ Phục [Nam] 
 
  150@
 Đại Hồng Lễ Bào do Mỹ Nam Thần Ngưu Lang cùng Thiên Thượng Chức Nữ thời cổ đại Trung Quốc mặc khi kết hôn 
 V.viễn 
 !mua 106 
 °×É«Ö®Áµ(ÄĐ) 
 
  200@
 Óë°®ÈËÏíÊÜ°×É«Ö®Áµ£¬ăåÔ¡ÔÚÎÂůÑô¹âÏ£¬¹²¶É ĂÀºĂʱ¹â£¬Ê׿îÄĐĐÔÓ¾×°¼«¾ßÊƠ²Ø¼ÛÖµ£¡£Û¸ĂÎï Æ·ÎÞ·¨¶ªÆú/··Âô¸øNPC£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò£Ư  
 V.viễn 
 !mua 266 
 Trang phục thuyền trưởng hải tặc đen [Nam] 
 
  200@
 Thuyền trưởng hải tặc bất kể trời đất pháp luật thường mặc y phục màu đen này (nam) 
 V.viễn 
 !mua 304 
 ±Ì²¨ºþÀ¶(ÄĐ) 
 
  150@
 Ó£»¨Æ®ÂúƠû¸öÌì¿Ơ£¬µ±»¨°êÆẨúÉíÇûµÄʱºò£¬ Çë·¢ÊÄ£¬ÒªÊغò±Ë´ËÒ»±²×Ó¡£¿É×°±¸ÔÚÍầ×λ ÖĂ£¬²»Ó°ÏìÆäËû×°±¸µÄЧ¹û£¬´©×źóÍâĐλáÓĐ ±ä»¯¡£¿ÉÓëÈÈѪʯºÏ³É¡£[ÎÞ·¨¶ªÆú/··Âô¸øNP C£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò]  
 V.viễn 
 !mua 268 
 Trang phục  
 
  150@
 Trang phục truyền thống Hạ Uy Di mặc khi nhảy (nam) 
 V.viễn