Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
  Thích Khách 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,559,339 
 0 
2
 G0DLIKE 
  Tử Hào 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,466,504 
 0 
3
 VIAGRA 
  Đại Phu 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,517,606 
 0 
4
 NhaAnhGiauLam 
  Đao Khách 
 152 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,518,419 
 0 
5
 GODLIKE 
  Diệu Yến 
 152 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,461,412 
 0 
6
 ThienDiem 
  Thích Khách 
 152 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,752,731 
 0 
7
 LongCung 
  Cung Thủ 
 152 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,664,326 
 0 
8
 BeNhi 
  Cầm Sư 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,464,632 
 0 
9
 AllForYou 
  Kiếm Khách 
 151 
  
 Tà phái 
 10 
 1,493,748 
 0 
10
 ThichKhach 
  Diệu Yến 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,464,685 
 0 
11
 PeMyDeThuong 
  Thương Hào 
 151 
  
 Chính phái 
 10 
 395,723 
 0 
12
 PhaLeTim 
  Cung Thủ 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,502,632 
 0 
13
 Bellion 
  Kiếm Khách 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 2,871,802 
 0 
14
 DaoK 
  Đao Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,629,427 
 0 
15
 ArThurN01 
  Kiếm Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,464,485 
 0 
16
 Amiee 
  Kiếm Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,452,908 
 0 
17
 MrKen 
  Thích Khách 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,494,656 
 0 
18
 Fiora 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 1,483,890 
 0 
19
 Amee 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,451,995 
 0 
20
 FallenAngel 
  Diệu Yến 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,496,567 
 0 
21
 HakuRyuu 
  Tử Hào 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 284,146 
 0 
22
 NextTop 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,458,928 
 0 
23
 FearOfGod 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,458,778 
 0 
24
 SnowFlower 
  Kiếm Khách 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 1,482,787 
 0 
25
 MadeInChina 
  Cung Thủ 
 149 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 1,580,463 
 0