Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,568,865 
 0 
2
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 152 
  
 Chính phái 
 10 
 1,457,599 
 0 
3
 ThienDiem 
 Thích Khách 
 152 
 TaLinh  
 Tà phái 
 10 
 1,777,517 
 0 
4
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 152 
  
 Chính phái 
 10 
 1,495,544 
 0 
5
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 152 
 TaLinh  
 Tà phái 
 10 
 1,475,627 
 0 
6
 LongCung 
 Cung Thủ 
 151 
 TaLinh  
 Tà phái 
 10 
 1,723,811 
 0 
7
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 151 
  
 Chính phái 
 10 
 1,452,952 
 0 
8
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 151 
  
 Tà phái 
 10 
 1,493,748 
 0 
9
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 151 
  
 Chính phái 
 10 
 1,452,845 
 0 
10
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 TaLinh  
 Tà phái 
 10 
 1,461,940 
 0 
11
 PhaLeTim 
 Cung Thủ 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,484,822 
 0 
12
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,453,443 
 0 
13
 Bellion 
 Kiếm Khách 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 2,365,860 
 0 
14
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 1,483,170 
 0 
15
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,452,100 
 0 
16
 DaoK 
 Đao Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,594,132 
 0 
17
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,496,247 
 0 
18
 MrKen 
 Thích Khách 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 1,485,851 
 0 
19
 FearOfGod 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,458,778 
 0 
20
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,458,928 
 0 
21
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 1,482,787 
 0 
22
 Kaisa 
 Diệu Yến 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 1,481,780 
 0 
23
 SunFlower 
 Đại Phu 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 279,319 
 0 
24
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 149 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 1,516,314 
 0 
25
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,218,048 
 0