Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 SadlerJohn 
  Quyền Sư 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 1,477,094 
 0 
2
 Crusader 
  Quyền Sư 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 90,202 
 0 
3
 tinh06 
  Quyền Sư 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 1,270 
 0 
4
 BadBooy 
  Quyền Sư 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 235 
 0 
5
 MariaHoa 
  Quyền Sư 
 52 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 180 
 0 
6
 DamLuonTruot 
  Quyền Sư 
 51 
  
 Tà phái 
 2 
 135 
 0 
7
 Chill 
  Quyền Sư 
 50 
  
 Chính phái 
 2 
 -104,490 
 0 
8
 PigGold 
  Quyền Sư 
 48 
  
 Tà phái 
 2 
 250 
 0 
9
 NONONO 
  Quyền Sư 
 23 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
10
 DitMeFarmer 
  Quyền Sư 
 21 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 5,665 
 0 
11
 xTieuBao 
  Quyền Sư 
 16 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
12
 Rickter 
  Quyền Sư 
 14 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
13
 PigG 
  Quyền Sư 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 115 
 0 
14
 Words 
  Quyền Sư 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
15
 Btus 
  Quyền Sư 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0