Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 MRsuong 
  Quyền Sư 
 154 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,563,820 
 0 
2
 VuongQuyen 
  Quyền Sư 
 149 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 346,440 
 0 
3
 SadlerJohn 
  Quyền Sư 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 1,477,294 
 0 
4
 Crusader 
  Quyền Sư 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 90,202 
 0 
5
 Songoku 
  Quyền Sư 
 128 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 7 
 3,745 
 0 
6
 Vianne 
  Quyền Sư 
 128 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 7 
 20,885 
 0 
7
 CuDamThep 
  Quyền Sư 
 125 
  
 Tà phái 
 5 
 106,252 
 0 
8
 BaQuyen 
  Quyền Sư 
 125 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 7 
 10,205 
 0 
9
 ZhouEdge 
  Quyền Sư 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 2,540 
 0 
10
 tinh06 
  Quyền Sư 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 1,270 
 0 
11
 cangdet 
  Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 4 
 665 
 0 
12
 cxcsff 
  Quyền Sư 
 82 
  
 Chính phái 
 3 
 135 
 0 
13
 BadBooy 
  Quyền Sư 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 235 
 0 
14
 QS01 
  Quyền Sư 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 500 
 0 
15
 QS03 
  Quyền Sư 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 490 
 0 
16
 QS02 
  Quyền Sư 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 535 
 0 
17
 TieuLy 
  Quyền Sư 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 730 
 0 
18
 TieuLy3 
  Quyền Sư 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 710 
 0 
19
 GodDress 
  Quyền Sư 
 59 
  
 Tà phái 
 2 
 155 
 0 
20
 Detu2 
  Quyền Sư 
 55 
  
 Chính phái 
 2 
 115 
 0 
21
 detu 
  Quyền Sư 
 54 
  
 Chính phái 
 2 
 115 
 0 
22
 MariaHoa 
  Quyền Sư 
 52 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 180 
 0 
23
 detu3 
  Quyền Sư 
 52 
  
 Chính phái 
 2 
 110 
 0 
24
 qdasd 
  Quyền Sư 
 52 
  
 Chính phái 
 2 
 105 
 0 
25
 DamLuonTruot 
  Quyền Sư 
 51 
  
 Tà phái 
 2 
 135 
 0