Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 GODLIKE 
  Diệu Yến 
 153 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,475,649 
 0 
2
 Loan 
  Diệu Yến 
 151 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,513,964 
 0 
3
 ThichKhach 
  Diệu Yến 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,466,425 
 0 
4
 FallenAngel 
  Diệu Yến 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,499,387 
 0 
5
 XichLongCung 
  Diệu Yến 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 712,013 
 0 
6
 Kaisa 
  Diệu Yến 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 1,481,780 
 0 
7
 TamSuMuoi 
  Diệu Yến 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 778,532 
 0 
8
 QuyDauXanh 
  Diệu Yến 
 149 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 982,584 
 0 
9
 HaoThienDauLa 
  Diệu Yến 
 148 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 1,473,685 
 0 
10
 AnhHuy6789 
  Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 259,770 
 0 
11
 Usopp 
  Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 775,686 
 0 
12
 Kaya 
  Diệu Yến 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 256,315 
 0 
13
 BaoThanhThien 
  Diệu Yến 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 323,669 
 0 
14
 Sniper 
  Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 274,878 
 0 
15
 PeNhi 
  Diệu Yến 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 256,919 
 0 
16
 AnAnn 
  Diệu Yến 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 143,165 
 0 
17
 HoaBachHop 
  Diệu Yến 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 304,980 
 0 
18
 Brain 
  Diệu Yến 
 145 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 211,616 
 0 
19
 Odin 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 225,980 
 0 
20
 JohnWatson 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 135,282 
 0 
21
 Apple 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 119,641 
 0 
22
 Shyn 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 85,473 
 0 
23
 Dimono 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 236,119 
 0 
24
 Elinor 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 126,770 
 0 
25
 Lisss 
  Diệu Yến 
 144 
  
 Chính phái 
 9 
 111,954 
 0