Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 GODLIKE 
  Diệu Yến 
 152 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,461,412 
 0 
2
 ThichKhach 
  Diệu Yến 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,464,685 
 0 
3
 FallenAngel 
  Diệu Yến 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,496,572 
 0 
4
 Kaisa 
  Diệu Yến 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 1,481,780 
 0 
5
 Loan 
  Diệu Yến 
 149 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 1,474,229 
 0 
6
 TamSuMuoi 
  Diệu Yến 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 778,532 
 0 
7
 QuyDauXanh 
  Diệu Yến 
 149 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 978,439 
 0 
8
 HaoThienDauLa 
  Diệu Yến 
 148 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 1,493,185 
 0 
9
 AnhHuy6789 
  Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 259,770 
 0 
10
 XichLongCung 
  Diệu Yến 
 148 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 631,688 
 0 
11
 Usopp 
  Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 775,586 
 0 
12
 Kaya 
  Diệu Yến 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 406,990 
 0 
13
 Sniper 
  Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 274,878 
 0 
14
 AnAnn 
  Diệu Yến 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 143,165 
 0 
15
 PeNhi 
  Diệu Yến 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 256,289 
 0 
16
 BaoThanhThien 
  Diệu Yến 
 145 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 268,184 
 0 
17
 Odin 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 225,975 
 0 
18
 JohnWatson 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 135,282 
 0 
19
 Apple 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 119,641 
 0 
20
 Shyn 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 85,473 
 0 
21
 Dimono 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 236,119 
 0 
22
 Elinor 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 126,770 
 0 
23
 Lisss 
  Diệu Yến 
 144 
  
 Chính phái 
 9 
 111,954 
 0 
24
 BlackDahlia 
  Diệu Yến 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 118,500 
 0 
25
 HoaBachHop 
  Diệu Yến 
 144 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 275,785 
 0