Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 G0DLIKE 
  Tử Hào 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,493,492 
 0 
2
 zGuanYu 
  Tử Hào 
 151 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,535,863 
 0 
3
 HakuRyuu 
  Tử Hào 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 284,136 
 0 
4
 GODL1KE 
  Tử Hào 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,235,773 
 0 
5
 DeSol 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 133,560 
 0 
6
 AnhHungBanPhim 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,454,114 
 0 
7
 HPBxThienBao 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 268,220 
 0 
8
 G0DL1KE 
  Tử Hào 
 149 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 326,851 
 0 
9
 xSaint 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,465,030 
 0 
10
 Saint 
  Tử Hào 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 214,229 
 0 
11
 CamRy 
  Tử Hào 
 148 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 972,930 
 0 
12
 Haode 
  Tử Hào 
 148 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 262,832 
 0 
13
 QWERTA 
  Tử Hào 
 148 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 150,015 
 0 
14
 zSaint 
  Tử Hào 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 146,553 
 0 
15
 IPhone8 
  Tử Hào 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 114,520 
 0 
16
 TuLong 
  Tử Hào 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 227,986 
 0 
17
 Belial 
  Tử Hào 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 322,830 
 0 
18
 KennyD 
  Tử Hào 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 120,065 
 0 
19
 Darcy 
  Tử Hào 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 486,059 
 0 
20
 BoMayChapHet 
  Tử Hào 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 288,269 
 0 
21
 QuangVu 
  Tử Hào 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 243,280 
 0 
22
 TuWsHao 
  Tử Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 91,700 
 0 
23
 SonNguyen01 
  Tử Hào 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 198,613 
 0 
24
 TrumXom21 
  Tử Hào 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 652,712 
 0 
25
 Nakroth 
  Tử Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 362,893 
 0