Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 G0DLIKE 
  Tử Hào 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,466,499 
 0 
2
 HakuRyuu 
  Tử Hào 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 284,141 
 0 
3
 GODL1KE 
  Tử Hào 
 149 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 1,218,048 
 0 
4
 DeSol 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 133,560 
 0 
5
 AnhHungBanPhim 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,454,109 
 0 
6
 HPBxThienBao 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 268,165 
 0 
7
 G0DL1KE 
  Tử Hào 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 325,846 
 0 
8
 xSaint 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,465,030 
 0 
9
 zGuanYu 
  Tử Hào 
 148 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 1,478,638 
 0 
10
 Saint 
  Tử Hào 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 213,259 
 0 
11
 CamRy 
  Tử Hào 
 148 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 968,690 
 0 
12
 zSaint 
  Tử Hào 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 146,553 
 0 
13
 IPhone8 
  Tử Hào 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 113,665 
 0 
14
 TuLong 
  Tử Hào 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 227,986 
 0 
15
 Haode 
  Tử Hào 
 147 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 232,277 
 0 
16
 KennyD 
  Tử Hào 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 120,065 
 0 
17
 QWERTA 
  Tử Hào 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 139,070 
 0 
18
 Belial 
  Tử Hào 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 232,104 
 0 
19
 Darcy 
  Tử Hào 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 486,044 
 0 
20
 BoMayChapHet 
  Tử Hào 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 288,269 
 0 
21
 TrumXom21 
  Tử Hào 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 652,712 
 0 
22
 Nakroth 
  Tử Hào 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 362,888 
 0 
23
 Murad 
  Tử Hào 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 336,962 
 0 
24
 Toyota 
  Tử Hào 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 275,751 
 0 
25
 zPlayBoy 
  Tử Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 97,555 
 0