Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ThanhNu 
  Thần Nữ 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 262,317 
 0 
2
 ThanTien 
  Thần Nữ 
 145 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 156,463 
 0 
3
 BeNguyen 
  Thần Nữ 
 144 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 159,266 
 0 
4
 SieuTham 
  Thần Nữ 
 140 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 165,314 
 0 
5
 QuatVeoVeo 
  Thần Nữ 
 140 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 32,655 
 0 
6
 ZzWinDyRosezZ 
  Thần Nữ 
 136 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 70,857 
 0 
7
 ThanThoai 
  Thần Nữ 
 132 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 7,420 
 0 
8
 NiKa 
  Thần Nữ 
 131 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 8 
 4,245 
 0 
9
 TheLife 
  Thần Nữ 
 130 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 45,992 
 0 
10
 Porsche 
  Thần Nữ 
 128 
 FullHouse  
 Chính phái 
 7 
 96,742 
 0 
11
 TuLaQuyY 
  Thần Nữ 
 127 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 7 
 11,396 
 0 
12
 PeHeo 
  Thần Nữ 
 121 
 FullHouse  
 Chính phái 
 7 
 16,700 
 0 
13
 TestAcc 
  Thần Nữ 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 3,535 
 0 
14
 Athena 
  Thần Nữ 
 118 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 6 
 1,545 
 0 
15
 Fuij99 
  Thần Nữ 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 785 
 0 
16
 Mioakama 
  Thần Nữ 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 620 
 0 
17
 petrinh01 
  Thần Nữ 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 940 
 0 
18
 UyeenXynh 
  Thần Nữ 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 1,000 
 0 
19
 henXui1 
  Thần Nữ 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 5,510 
 0 
20
 ThaNuDaiNhan 
  Thần Nữ 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 3,070 
 0 
21
 TuAnh 
  Thần Nữ 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 325 
 0 
22
 TieuMaNu 
  Thần Nữ 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 1,790 
 0 
23
 12321321312 
  Thần Nữ 
 97 
  
 Chính phái 
 4 
 230 
 0 
24
 TieuThu 
  Thần Nữ 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 330 
 0 
25
 GundxQN 
  Thần Nữ 
 95 
 GoldKing  
 Chính phái 
 4 
 6,145 
 0