Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Bellion 
  Kiếm Khách 
 151 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 3,241,163 
 0 
2
 AllForYou 
  Kiếm Khách 
 151 
  
 Tà phái 
 10 
 1,493,748 
 0 
3
 ArThurN01 
  Kiếm Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,464,485 
 0 
4
 Amiee 
  Kiếm Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,452,383 
 0 
5
 SnowFlower 
  Kiếm Khách 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 1,482,787 
 0 
6
 ArcZ 
  Kiếm Khách 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 558,965 
 0 
7
 Dart 
  Kiếm Khách 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 1,549,629 
 0 
8
 TheLord 
  Kiếm Khách 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 198,578 
 0 
9
 BeWithMe1903 
  Kiếm Khách 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 194,412 
 0 
10
 Katniss 
  Kiếm Khách 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 121,711 
 0 
11
 MissLee 
  Kiếm Khách 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 175,437 
 0 
12
 SexSlave 
  Kiếm Khách 
 144 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 1,479,607 
 0 
13
 MaiKa 
  Kiếm Khách 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 836,716 
 0 
14
 ZzWinDyBoyzZ 
  Kiếm Khách 
 143 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 1,671,339 
 0 
15
 MongMong 
  Kiếm Khách 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 317,441 
 0 
16
 Freezer 
  Kiếm Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,351,222 
 0 
17
 BoGiaNhaQue 
  Kiếm Khách 
 142 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 782,432 
 0 
18
 QuyKiemz 
  Kiếm Khách 
 141 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 579,342 
 0 
19
 TheQueen 
  Kiếm Khách 
 141 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 426,822 
 0 
20
 HaQuocHuy 
  Kiếm Khách 
 140 
 TaLinh  
 Tà phái 
 9 
 1,269,619 
 0 
21
 BoiBoi 
  Kiếm Khách 
 140 
  
 Tà phái 
 7 
 180,427 
 0 
22
 DaiViet 
  Kiếm Khách 
 139 
  
 Chính phái 
 7 
 353,061 
 0 
23
 PeNhiNhi 
  Kiếm Khách 
 138 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 550,393 
 0 
24
 BenDepTrai 
  Kiếm Khách 
 137 
  
 Chính phái 
 7 
 100,901 
 0 
25
 Dartt 
  Kiếm Khách 
 136 
  
 Tà phái 
 7 
 261,514 
 0