Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 VIAGRA 
  Đại Phu 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,516,651 
 0 
2
 SunFlower 
  Đại Phu 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 279,739 
 0 
3
 DaiSuTy 
  Đại Phu 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 324,278 
 0 
4
 PThien 
  Đại Phu 
 148 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 316,398 
 0 
5
 BumBum 
  Đại Phu 
 148 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 182,116 
 0 
6
 XuanThien 
  Đại Phu 
 147 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 749,037 
 0 
7
 Broly 
  Đại Phu 
 147 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 375,892 
 0 
8
 AiShinozaki 
  Đại Phu 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 370,220 
 0 
9
 ThuDepGai 
  Đại Phu 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 163,466 
 0 
10
 VuEmXXX 
  Đại Phu 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 296,622 
 0 
11
 YThien 
  Đại Phu 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 290,568 
 0 
12
 Benzaiten 
  Đại Phu 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 193,647 
 0 
13
 TruongDapPho 
  Đại Phu 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 182,603 
 0 
14
 PeP0ng 
  Đại Phu 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 211,802 
 0 
15
 Dirt 
  Đại Phu 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 235,290 
 0 
16
 KillerLeader 
  Đại Phu 
 144 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 420,836 
 0 
17
 MsHanh 
  Đại Phu 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 219,371 
 0 
18
 Jasmine 
  Đại Phu 
 142 
  
 Chính phái 
 8 
 261,029 
 0 
19
 oFelice 
  Đại Phu 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 255,707 
 0 
20
 MeoConTapBoi 
  Đại Phu 
 142 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 221,021 
 0 
21
 ToSuBaBa 
  Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 109,100 
 0 
22
 TieuLongNu 
  Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 108,792 
 0 
23
 xXxMaThanxXx 
  Đại Phu 
 141 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 717,566 
 0 
24
 TruongLuyen 
  Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 144,297 
 0 
25
 LuyenDiSu 
  Đại Phu 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 44,100 
 0