Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Broly 
  Đại Phu 
 155 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 679,482 
 0 
2
 VIAGRA 
  Đại Phu 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,516,651 
 0 
3
 AiShinozaki 
  Đại Phu 
 152 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 527,417 
 0 
4
 xXxMaThanxXx 
  Đại Phu 
 150 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 10 
 847,786 
 0 
5
 PThien 
  Đại Phu 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 334,773 
 0 
6
 SunFlower 
  Đại Phu 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 279,739 
 0 
7
 DaiSuTy 
  Đại Phu 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 324,278 
 0 
8
 BumBum 
  Đại Phu 
 149 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 192,791 
 0 
9
 XuanThien 
  Đại Phu 
 147 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 760,098 
 0 
10
 PeP0ng 
  Đại Phu 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 230,592 
 0 
11
 MeoConTapBoi 
  Đại Phu 
 146 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 261,991 
 0 
12
 ThuDepGai 
  Đại Phu 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 163,466 
 0 
13
 VuEmXXX 
  Đại Phu 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 296,622 
 0 
14
 YThien 
  Đại Phu 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 291,793 
 0 
15
 Benzaiten 
  Đại Phu 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 193,647 
 0 
16
 TruongDapPho 
  Đại Phu 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 182,603 
 0 
17
 XmXmXmXmXm 
  Đại Phu 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 369,494 
 0 
18
 Dirt 
  Đại Phu 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 235,300 
 0 
19
 BxSonNguyen02 
  Đại Phu 
 144 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 104,690 
 0 
20
 KillerLeader 
  Đại Phu 
 144 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 420,836 
 0 
21
 MsHanh 
  Đại Phu 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 219,371 
 0 
22
 Jasmine 
  Đại Phu 
 142 
  
 Chính phái 
 8 
 261,029 
 0 
23
 CoTapChoi 
  Đại Phu 
 142 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 276,334 
 0 
24
 oFelice 
  Đại Phu 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 255,707 
 0 
25
 ToSuBaBa 
  Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 109,100 
 0