Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 SunFlower 
 Đại Phu 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 279,319 
 0 
2
 BumBum 
 Đại Phu 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 171,471 
 0 
3
 PThien 
 Đại Phu 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 279,678 
 0 
4
 ThuDepGai 
 Đại Phu 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 163,466 
 0 
5
 VuEmXXX 
 Đại Phu 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 287,187 
 0 
6
 YThien 
 Đại Phu 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 287,813 
 0 
7
 TruongDapPho 
 Đại Phu 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 182,603 
 0 
8
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 323,880 
 0 
9
 Dirt 
 Đại Phu 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 235,290 
 0 
10
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 144 
  
 Chính phái 
 8 
 419,276 
 0 
11
 PeP0ng 
 Đại Phu 
 143 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 181,782 
 0 
12
 Broly 
 Đại Phu 
 142 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 185,077 
 0 
13
 ToSuBaBa 
 Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 107,060 
 0 
14
 TieuLongNu 
 Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 108,792 
 0 
15
 BuffElo 
 Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 8 
 196,890 
 0 
16
 Osin 
 Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 102,567 
 0 
17
 XmXmXmXmXm 
 Đại Phu 
 140 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 234,739 
 0 
18
 NuNhi 
 Đại Phu 
 139 
  
 Chính phái 
 8 
 96,274 
 0 
19
 DaiPhu2020 
 Đại Phu 
 138 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 208,635 
 0 
20
 BaBy 
 Đại Phu 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 306,075 
 0 
21
 NgaXinh 
 Đại Phu 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 166,415 
 0 
22
 XuKa 
 Đại Phu 
 137 
  
 Chính phái 
 7 
 252,934 
 0 
23
 MyLan 
 Đại Phu 
 137 
  
 Chính phái 
 7 
 264,023 
 0 
24
 Naturo1 
 Đại Phu 
 137 
  
 Tà phái 
 8 
 93,297 
 0 
25
 MeoConTapBoi 
 Đại Phu 
 137 
  
 Tà phái 
 7 
 176,311 
 0