Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,568,865 
 0 
2
 ThienDiem 
 Thích Khách 
 152 
 TaLinh  
 Tà phái 
 10 
 1,777,517 
 0 
3
 MrKen 
 Thích Khách 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 1,485,851 
 0 
4
 Suzy 
 Thích Khách 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,458,746 
 0 
5
 Akali 
 Thích Khách 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 1,026,471 
 0 
6
 HattoriHanzo 
 Thích Khách 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 1,632,282 
 0 
7
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 827,781 
 0 
8
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 144 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 956,207 
 0 
9
 Brolyy 
 Thích Khách 
 144 
  
 Chính phái 
 8 
 992,948 
 0 
10
 StingDau 
 Thích Khách 
 142 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 591,932 
 0 
11
 Fire 
 Thích Khách 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 336,979 
 0 
12
 YoGa 
 Thích Khách 
 137 
 HuynhDeGuild  
 Chính phái 
 8 
 281,777 
 0 
13
 VanQuy777 
 Thích Khách 
 136 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 253,931 
 0 
14
 Hayate 
 Thích Khách 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 327,440 
 0 
15
 WiskyLulaby 
 Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 67,039 
 0 
16
 PeSi 
 Thích Khách 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 108,067 
 0 
17
 Phuong7 
 Thích Khách 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 90,815 
 0 
18
 liget 
 Thích Khách 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 5,235 
 0 
19
 BlackRoseS 
 Thích Khách 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 695 
 0 
20
 ChuHeoMap 
 Thích Khách 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 49,230 
 0 
21
 MeoRung 
 Thích Khách 
 92 
  
 Tà phái 
 4 
 430 
 0 
22
 tinh5 
 Thích Khách 
 89 
  
 Chính phái 
 4 
 650 
 0 
23
 SonNguyen003 
 Thích Khách 
 79 
  
 Chính phái 
 3 
 5,495 
 0 
24
 ThiNo 
 Thích Khách 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 450 
 0 
25
 Farmgold 
 Thích Khách 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 200 
 0