Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
  Thích Khách 
 158 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,842,180 
 0 
2
 ThienDiem 
  Thích Khách 
 155 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,704,478 
 0 
3
 MrKen 
  Thích Khách 
 155 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,567,744 
 0 
4
 StingDau 
  Thích Khách 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,509,395 
 0 
5
 Hayate 
  Thích Khách 
 151 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,834,025 
 0 
6
 Suzy 
  Thích Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,510,580 
 0 
7
 FunnyPig 
  Thích Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,072,025 
 0 
8
 Akali 
  Thích Khách 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 1,051,044 
 0 
9
 HattoriHanzo 
  Thích Khách 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 1,632,857 
 0 
10
 Brolyy 
  Thích Khách 
 145 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 1,060,862 
 0 
11
 GiaoChu 
  Thích Khách 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 854,186 
 0 
12
 Fire 
  Thích Khách 
 142 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 647,149 
 0 
13
 BaoBoi 
  Thích Khách 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 219,002 
 0 
14
 YoGa 
  Thích Khách 
 138 
  
 Chính phái 
 8 
 284,547 
 0 
15
 MyLove 
  Thích Khách 
 137 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 189,619 
 0 
16
 VanQuy777 
  Thích Khách 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 253,931 
 0 
17
 WiskyLulaby 
  Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 67,039 
 0 
18
 PeSi 
  Thích Khách 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 108,077 
 0 
19
 Phuong7 
  Thích Khách 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 90,815 
 0 
20
 TinhTienChoDat 
  Thích Khách 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 175,540 
 0 
21
 S2Heo 
  Thích Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 181,428 
 0 
22
 Ripper 
  Thích Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 50,922 
 0 
23
 xxxxx 
  Thích Khách 
 126 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 7 
 28,819 
 0 
24
 GundxDung 
  Thích Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 103,399 
 0 
25
 SatThu 
  Thích Khách 
 123 
 GoldKing  
 Chính phái 
 7 
 2,570 
 0