Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HallowMen 
  Hàn Bảo Quân 
 151 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 382,584 
 0 
2
 gaicocu 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 TaLinh  
 Tà phái 
 9 
 254,486 
 0 
3
 NhoNho 
  Hàn Bảo Quân 
 142 
  
 Chính phái 
 8 
 287,250 
 0 
4
 Banana 
  Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 11,180 
 0 
5
 BeBon 
  Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 61,353 
 0 
6
 OngGiaMeGai 
  Hàn Bảo Quân 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 66,795 
 0 
7
 Fantoccini 
  Hàn Bảo Quân 
 129 
  
 Tà phái 
 5 
 102,090 
 0 
8
 chiDai 
  Hàn Bảo Quân 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 45,832 
 0 
9
 PhaThien 
  Hàn Bảo Quân 
 123 
  
 Tà phái 
 4 
 112,295 
 0 
10
 ZaZa 
  Hàn Bảo Quân 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 26,365 
 0 
11
 RedFire 
  Hàn Bảo Quân 
 120 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 7 
 19,659 
 0 
12
 Panadol 
  Hàn Bảo Quân 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 -1,690 
 0 
13
 AAAXX 
  Hàn Bảo Quân 
 118 
 XxXABCXxX  
 Tà phái 
 6 
 3,205 
 0 
14
 AAcc 
  Hàn Bảo Quân 
 118 
 XxXABCXxX  
 Tà phái 
 6 
 3,195 
 0 
15
 tuhoanthienn 
  Hàn Bảo Quân 
 111 
  
 Tà phái 
 4 
 -375 
 0 
16
 OngNoi 
  Hàn Bảo Quân 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 6,309 
 0 
17
 xXSiRoXx 
  Hàn Bảo Quân 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 2,790 
 0 
18
 StevenBui 
  Hàn Bảo Quân 
 103 
  
 Tà phái 
 3 
 33,400 
 0 
19
 ZzGunT 
  Hàn Bảo Quân 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 380 
 0 
20
 abcdemonster 
  Hàn Bảo Quân 
 102 
  
 Tà phái 
 3 
 8,810 
 0 
21
 tuhoanthien 
  Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 31,735 
 0 
22
 tinh08 
  Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,200 
 0 
23
 zBaoMinh 
  Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 565 
 0 
24
 tinh07 
  Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,125 
 0 
25
 1234 
  Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 42,335 
 0