Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 gaicocu 
 Hàn Bảo Quân 
 143 
 TaLinh  
 Tà phái 
 8 
 254,471 
 0 
2
 HallowMen 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 219,779 
 0 
3
 Banana 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 11,180 
 0 
4
 BeBon 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 61,338 
 0 
5
 OngGiaMeGai 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 66,795 
 0 
6
 NhoNho 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 237,035 
 0 
7
 chiDai 
 Hàn Bảo Quân 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 45,832 
 0 
8
 PhaThien 
 Hàn Bảo Quân 
 123 
  
 Tà phái 
 4 
 112,295 
 0 
9
 Panadol 
 Hàn Bảo Quân 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 -1,690 
 0 
10
 StevenBui 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
  
 Tà phái 
 3 
 33,400 
 0 
11
 1234 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 42,335 
 0 
12
 LoveFire 
 Hàn Bảo Quân 
 95 
  
 Tà phái 
 2 
 1,815 
 0 
13
 Durt 
 Hàn Bảo Quân 
 64 
  
 Tà phái 
 3 
 1,455 
 0 
14
 Balenciaga 
 Hàn Bảo Quân 
 50 
  
 Chính phái 
 2 
 -101,085 
 0 
15
 BachHoaTongHop 
 Hàn Bảo Quân 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 29,810 
 0 
16
 LuckyBoy 
 Hàn Bảo Quân 
 37 
  
 Chính phái 
 2 
 51,570 
 0 
17
 TD333 
 Hàn Bảo Quân 
 37 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 110 
 0 
18
 LyXeng 
 Hàn Bảo Quân 
 37 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 170 
 0 
19
 SonTungMTP 
 Hàn Bảo Quân 
 36 
  
 Chính phái 
 2 
 1,290 
 0 
20
 taolaso1 
 Hàn Bảo Quân 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 -395 
 0 
21
 GuoYong 
 Hàn Bảo Quân 
 35 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 2,043 
 0 
22
 olala 
 Hàn Bảo Quân 
 34 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 105 
 0 
23
 Rolex 
 Hàn Bảo Quân 
 28 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 740 
 0 
24
 Longines 
 Hàn Bảo Quân 
 27 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 225 
 0 
25
 Omega 
 Hàn Bảo Quân 
 27 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 32,070 
 0