Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
  Thích Khách 
 156 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,758,455 
 0 
2
 LongCung 
  Cung Thủ 
 155 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,787,541 
 0 
3
 NhaAnhGiauLam 
  Đao Khách 
 154 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,574,639 
 0 
4
 MRsuong 
  Quyền Sư 
 154 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,563,820 
 0 
5
 DamHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 154 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,896,358 
 0 
6
 ThienDiem 
  Thích Khách 
 154 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,666,748 
 0 
7
 G0DLIKE 
  Tử Hào 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,493,492 
 0 
8
 GODLIKE 
  Diệu Yến 
 153 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,475,649 
 0 
9
 VIAGRA 
  Đại Phu 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,516,651 
 0 
10
 PhaLeTim 
  Cung Thủ 
 152 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,673,966 
 0 
11
 MrKen 
  Thích Khách 
 152 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,553,684 
 0 
12
 Broly 
  Đại Phu 
 152 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 610,552 
 0 
13
 Bellion 
  Kiếm Khách 
 152 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 4,020,871 
 0 
14
 BeNhi 
  Cầm Sư 
 152 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,476,707 
 0 
15
 Loan 
  Diệu Yến 
 152 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,529,949 
 0 
16
 ThichKhach 
  Diệu Yến 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,475,340 
 0 
17
 zKiemThanhz 
  Đàm Hoa Liên 
 151 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,881,724 
 0 
18
 zGuanYu 
  Tử Hào 
 151 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,535,878 
 0 
19
 AllForYou 
  Kiếm Khách 
 151 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,494,113 
 0 
20
 PeMyDeThuong 
  Thương Hào 
 151 
  
 Chính phái 
 10 
 395,723 
 0 
21
 DaoK 
  Đao Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,632,712 
 0 
22
 ThanTien 
  Thần Nữ 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 234,882 
 0 
23
 ArThurN01 
  Kiếm Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,459,768 
 0 
24
 Amiee 
  Kiếm Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,452,383 
 0 
25
 Fiora 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,487,950 
 0