Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
376
 fanclub 
  Tử Hào 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 114,387 
 0 
377
 OngGiaMeGai 
  Hàn Bảo Quân 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 66,795 
 0 
378
 THFG 
  Tử Hào 
 132 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 8 
 54,041 
 0 
379
 OverNight 
  Tử Hào 
 132 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 59,984 
 0 
380
 EmGiOi 
  Diệu Yến 
 132 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 34,883 
 0 
381
 Denni 
  Diệu Yến 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 150,330 
 0 
382
 BalaBon 
  Đại Phu 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 30,335 
 0 
383
 an01 
  Tử Hào 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 160,515 
 0 
384
 NiKa 
  Thần Nữ 
 131 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 8 
 4,245 
 0 
385
 BadBoy1905 
  Kiếm Khách 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 13,940 
 0 
386
 an02 
  Tử Hào 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 199,831 
 0 
387
 Erica 
  Đại Phu 
 131 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 8 
 72,834 
 0 
388
 Funny 
  Đàm Hoa Liên 
 131 
  
 Chính phái 
 5 
 113,060 
 0 
389
 Yooun 
  Đao Khách 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 179,909 
 0 
390
 VanLyXuyenTam 
  Diệu Yến 
 131 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 8 
 64,621 
 0 
391
 CaFe6 
  Diệu Yến 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 67,423 
 0 
392
 BuffThue 
  Đại Phu 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 35,251 
 0 
393
 BinhPho 
  Tử Hào 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 12,340 
 0 
394
 FullLove 
  Đại Phu 
 130 
 FullHouse  
 Chính phái 
 8 
 331,261 
 0 
395
 KvThanh 
  Đàm Hoa Liên 
 130 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 234,381 
 0 
396
 Lemm 
  Tử Hào 
 130 
  
 Chính phái 
 6 
 46,255 
 0 
397
 TuSuMuoi 
  Diệu Yến 
 130 
  
 Chính phái 
 6 
 154,369 
 0 
398
 VoTacThien 
  Đàm Hoa Liên 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 26,594 
 0 
399
 ChuHeoHamAn 
  Tử Hào 
 130 
  
 Chính phái 
 6 
 77,855 
 0 
400
 ChuHeoCon 
  Cầm Sư 
 130 
  
 Chính phái 
 6 
 79,985 
 0