Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
401
 ChuHeoBu 
  Diệu Yến 
 130 
  
 Chính phái 
 6 
 77,895 
 0 
402
 Songoku 
  Quyền Sư 
 130 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 5,115 
 0 
403
 Hupboybmt 
  Thương Hào 
 130 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 8 
 105,151 
 0 
404
 HoaTu 
  Tử Hào 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 22,455 
 0 
405
 ThienQuan 
  Tử Hào 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 22,470 
 0 
406
 HoaSu 
  Tử Hào 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 22,010 
 0 
407
 KyDaVuong 
  Tử Hào 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 22,335 
 0 
408
 PePon 
  Đàm Hoa Liên 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 63,769 
 0 
409
 xxxx 
  Tử Hào 
 130 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 38,896 
 0 
410
 106106106 
  Đao Khách 
 130 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 8 
 59,007 
 0 
411
 xPersephonex 
  Đại Phu 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 77,175 
 0 
412
 oooOoooOooo 
  Đàm Hoa Liên 
 130 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 8 
 68,709 
 0 
413
 SauSongSat 
  Tử Hào 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 29,764 
 0 
414
 huyhue 
  Đao Khách 
 130 
  
 Chính phái 
 5 
 3,160 
 0 
415
 Laima 
  Đao Khách 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 46,370 
 0 
416
 HuyGaTD 
  Tử Hào 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 170,176 
 0 
417
 caygold3 
  Đàm Hoa Liên 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 117,109 
 0 
418
 Fantoccini 
  Hàn Bảo Quân 
 129 
  
 Tà phái 
 5 
 102,090 
 0 
419
 zZDaoTa 
  Đao Khách 
 129 
  
 Tà phái 
 5 
 101,000 
 0 
420
 PugYeuDau 
  Tử Hào 
 129 
  
 Chính phái 
 5 
 37,535 
 0 
421
 ProNo1 
  Tử Hào 
 129 
  
 Chính phái 
 5 
 156,894 
 0 
422
 xxxxxxx 
  Đại Phu 
 129 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 7 
 29,005 
 0 
423
 Phuong7 
  Thích Khách 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 90,815 
 0 
424
 TuLaQuyY 
  Thần Nữ 
 129 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 7 
 12,091 
 0 
425
 TinhTienChoDat 
  Thích Khách 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 175,540 
 0