Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
26
 ConTraiCung 
  Thương Hào 
 150 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 366,843 
 0 
27
 Amee 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,449,985 
 0 
28
 FallenAngel 
  Diệu Yến 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,499,387 
 0 
29
 XichLongCung 
  Diệu Yến 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 712,023 
 0 
30
 BeNguyen 
  Thần Nữ 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 245,227 
 0 
31
 JuDge 
  Cung Thủ 
 150 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 10 
 1,596,703 
 0 
32
 HakuRyuu 
  Tử Hào 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 284,136 
 0 
33
 StingDau 
  Thích Khách 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,298,223 
 0 
34
 NextTop 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,458,928 
 0 
35
 FearOfGod 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,458,778 
 0 
36
 Suzy 
  Thích Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,510,565 
 0 
37
 SnowFlower 
  Kiếm Khách 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,482,247 
 0 
38
 GODL1KE 
  Tử Hào 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,235,773 
 0 
39
 Kaisa 
  Diệu Yến 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 1,481,780 
 0 
40
 SunFlower 
  Đại Phu 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 279,739 
 0 
41
 DaiSuTy 
  Đại Phu 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 324,278 
 0 
42
 HiepKhachHanh 
  Đàm Hoa Liên 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 670,885 
 0 
43
 ThanhNu 
  Thần Nữ 
 149 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 330,549 
 0 
44
 AiShinozaki 
  Đại Phu 
 149 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 401,325 
 0 
45
 LoveRose 
  Cầm Sư 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 794,317 
 0 
46
 DeSol 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 133,560 
 0 
47
 TamSuMuoi 
  Diệu Yến 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 778,532 
 0 
48
 AnhHungBanPhim 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,454,114 
 0 
49
 VuongQuyen 
  Quyền Sư 
 149 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 345,415 
 0 
50
 QuyDauXanh 
  Diệu Yến 
 149 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 982,624 
 0