Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
26
 TuAnh 
  Thần Nữ 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 325 
 0 
27
 TieuMaNu 
  Thần Nữ 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 1,790 
 0 
28
 12321321312 
  Thần Nữ 
 97 
  
 Chính phái 
 4 
 230 
 0 
29
 TieuThu 
  Thần Nữ 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 330 
 0 
30
 GundxQN 
  Thần Nữ 
 95 
 GoldKing  
 Chính phái 
 4 
 6,145 
 0 
31
 aruha 
  Thần Nữ 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 120 
 0 
32
 Misonn 
  Thần Nữ 
 92 
  
 Chính phái 
 4 
 525 
 0 
33
 OoPeMikoO 
  Thần Nữ 
 91 
  
 Tà phái 
 4 
 425 
 0 
34
 G2epst 
  Thần Nữ 
 90 
  
 Chính phái 
 4 
 245 
 0 
35
 MinHeaven 
  Thần Nữ 
 89 
  
 Chính phái 
 4 
 415 
 0 
36
 ThanhNu03 
  Thần Nữ 
 87 
  
 Chính phái 
 4 
 915 
 0 
37
 iMiyuki 
  Thần Nữ 
 87 
  
 Chính phái 
 4 
 170 
 0 
38
 TestThu 
  Thần Nữ 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 225 
 0 
39
 18Tuoi 
  Thần Nữ 
 84 
  
 Chính phái 
 4 
 220 
 0 
40
 dffdfsdfsdfds 
  Thần Nữ 
 84 
  
 Chính phái 
 4 
 235 
 0 
41
 HoaiNgoc 
  Thần Nữ 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 470 
 0 
42
 Demon 
  Thần Nữ 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 205 
 0 
43
 tinh 
  Thần Nữ 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 250 
 0 
44
 Pokerr 
  Thần Nữ 
 82 
  
 Chính phái 
 4 
 215 
 0 
45
 Handepgai 
  Thần Nữ 
 81 
  
 Tà phái 
 4 
 185 
 0 
46
 thannnu 
  Thần Nữ 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 170 
 0 
47
 Vina 
  Thần Nữ 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 175 
 0 
48
 fdsgsd 
  Thần Nữ 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 185 
 0 
49
 qwewsdg 
  Thần Nữ 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 185 
 0 
50
 Tsdsgs 
  Thần Nữ 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 185 
 0