Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
26
 Punishment 
  Cung Thủ 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 1,495 
 0 
27
 xRem 
  Cung Thủ 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 3,060 
 0 
28
 tinh4 
  Cung Thủ 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 3,795 
 0 
29
 Ben5187 
  Cung Thủ 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 20,469 
 0 
30
 S2Hang 
  Cung Thủ 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 29,220 
 0 
31
 ZomBie 
  Cung Thủ 
 81 
 FullHouse  
 Chính phái 
 4 
 265 
 0 
32
 Meow 
  Cung Thủ 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 305 
 0 
33
 PhaLe1 
  Cung Thủ 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 870 
 0 
34
 ThienVuong 
  Cung Thủ 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 185 
 0 
35
 PhaLe3 
  Cung Thủ 
 67 
  
 Chính phái 
 3 
 885 
 0 
36
 PhaLe2 
  Cung Thủ 
 67 
  
 Chính phái 
 3 
 860 
 0 
37
 Pet02 
  Cung Thủ 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 1,230 
 0 
38
 Pet03 
  Cung Thủ 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 1,520 
 0 
39
 Ayato 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 165 
 0 
40
 Pet01 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 1,225 
 0 
41
 detu111 
  Cung Thủ 
 65 
 DocLap  
 Tà phái 
 3 
 1,140 
 0 
42
 Tiger 
  Cung Thủ 
 65 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 3 
 970 
 0 
43
 [DEL]Val001 
  Cung Thủ 
 61 
  
 Chính phái 
 3 
 1,090 
 0 
44
 SUSU 
  Cung Thủ 
 60 
  
 Tà phái 
 3 
 135 
 0 
45
 Heniken 
  Cung Thủ 
 60 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 3 
 620 
 0 
46
 qadsw 
  Cung Thủ 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 120 
 0 
47
 dttes11 
  Cung Thủ 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 160 
 0 
48
 dttess33 
  Cung Thủ 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 160 
 0 
49
 dttes22 
  Cung Thủ 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 160 
 0 
50
 [DEL]oWoJun 
  Cung Thủ 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 105 
 0