Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
476
 App2 
  Diệu Yến 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 160,285 
 0 
477
 ScytherS 
  Tử Hào 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 165,159 
 0 
478
 ThuyYen 
  Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 123,357 
 0 
479
 Tofuu 
  Tử Hào 
 125 
  
 Tà phái 
 5 
 50,920 
 0 
480
 WithDungGundx 
  Tử Hào 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 111,713 
 0 
481
 Gundx 
  Đại Phu 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 119,711 
 0 
482
 zBigHit 
  Kiếm Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 2,410 
 0 
483
 DoanThi 
  Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 60,168 
 0 
484
 BaQuyen 
  Quyền Sư 
 125 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 7 
 10,205 
 0 
485
 ConLon 
  Đao Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 2,915 
 0 
486
 Gundxx 
  Diệu Yến 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 110,173 
 0 
487
 NuVuong 
  Đại Phu 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 158,378 
 0 
488
 DaiNam 
  Tử Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 147,200 
 0 
489
 App3 
  Diệu Yến 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 141,283 
 0 
490
 Wtree 
  Tử Hào 
 124 
  
 Tà phái 
 5 
 48,585 
 0 
491
 Calan 
  Tử Hào 
 124 
  
 Tà phái 
 5 
 49,680 
 0 
492
 Hiyeu 
  Tử Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 5 
 48,880 
 0 
493
 GundxDung 
  Thích Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 103,399 
 0 
494
 Bighz 
  Tử Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 5 
 48,865 
 0 
495
 Zeratu 
  Đao Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 27,881 
 0 
496
 GoldenBlade 
  Đao Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 27,155 
 0 
497
 o0oKiemMao0o 
  Kiếm Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 10,435 
 0 
498
 Gundxxx 
  Đao Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 96,784 
 0 
499
 TheNurs 
  Đại Phu 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 8,880 
 0 
500
 ZzMaDaozZ 
  Đao Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 2,585 
 0