Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
76
 [DEL]agDGfhfh 
  Cung Thủ 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 100 
 0 
77
 [DEL]qweqwe123 
  Cung Thủ 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 110 
 0 
78
 [DEL]DTXaTien 
  Cung Thủ 
 35 
  
 Tà phái 
 2 
 105 
 0 
79
 asdfwqdfqwf 
  Cung Thủ 
 33 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
80
 311992 
  Cung Thủ 
 32 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
81
 ShuckKec 
  Cung Thủ 
 31 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
82
 SatThu007 
  Cung Thủ 
 31 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 105 
 0 
83
 QuangNinh14 
  Cung Thủ 
 31 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 58,760 
 0 
84
 GunTzz 
  Cung Thủ 
 30 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 105 
 0 
85
 cccccf 
  Cung Thủ 
 29 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
86
 XuanNghiShop 
  Cung Thủ 
 28 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 82,990 
 0 
87
 Hello 
  Cung Thủ 
 25 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
88
 wedssx 
  Cung Thủ 
 24 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 110 
 0 
89
 VoDanh 
  Cung Thủ 
 24 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 105 
 0 
90
 HutMau 
  Cung Thủ 
 24 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 125 
 0 
91
 xDungGundx 
  Cung Thủ 
 22 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
92
 100k 
  Cung Thủ 
 21 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
93
 clone0 
  Cung Thủ 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 40,365 
 0 
94
 clone111 
  Cung Thủ 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 39,250 
 0 
95
 clone2222 
  Cung Thủ 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 37,535 
 0 
96
 MissThy 
  Cung Thủ 
 17 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
97
 Aphrodite 
  Cung Thủ 
 13 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
98
 eree 
  Cung Thủ 
 11 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 115 
 0 
99
 aoquan 
  Cung Thủ 
 11 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 110 
 0 
100
 KillerGhost 
  Cung Thủ 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0