Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
101
 Darcy 
  Tử Hào 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 486,059 
 0 
102
 BoMayChapHet 
  Tử Hào 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 288,269 
 0 
103
 YThien 
  Đại Phu 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 291,793 
 0 
104
 QuangVu 
  Tử Hào 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 243,270 
 0 
105
 ThuMap 
  Đàm Hoa Liên 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 153,460 
 0 
106
 SieuTham 
  Thần Nữ 
 145 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 218,279 
 0 
107
 TuWsHao 
  Tử Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 91,700 
 0 
108
 Benzaiten 
  Đại Phu 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 193,647 
 0 
109
 Brolyy 
  Thích Khách 
 145 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 1,060,862 
 0 
110
 MeoConTapBoi 
  Đại Phu 
 145 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 253,646 
 0 
111
 Apple 
  Diệu Yến 
 145 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 123,191 
 0 
112
 SonNguyen01 
  Tử Hào 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 198,613 
 0 
113
 TrumXom21 
  Tử Hào 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 652,712 
 0 
114
 Odin 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 225,980 
 0 
115
 TruongDapPho 
  Đại Phu 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 182,603 
 0 
116
 JohnWatson 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 135,282 
 0 
117
 Nakroth 
  Tử Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 362,893 
 0 
118
 Shyn 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 85,473 
 0 
119
 FunnyPig 
  Thích Khách 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 1,022,077 
 0 
120
 Dimono 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 236,119 
 0 
121
 LieuChan 
  Diệu Yến 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 284,357 
 0 
122
 Murad 
  Tử Hào 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 336,987 
 0 
123
 GiaoChu 
  Thích Khách 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 854,186 
 0 
124
 Elinor 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 126,770 
 0 
125
 ZzWinDyRosezZ 
  Thần Nữ 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 174,646 
 0