Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
126
 QWERTYUI 
  Thần Nữ 
 45 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 115 
 0 
127
 TN02 
  Thần Nữ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 295 
 0 
128
 Nguyen 
  Thần Nữ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 115 
 0 
129
 peNguyen 
  Thần Nữ 
 45 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 115 
 0 
130
 ngocnu 
  Thần Nữ 
 45 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 730 
 0 
131
 ngocmai 
  Thần Nữ 
 45 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 705 
 0 
132
 HT01 
  Thần Nữ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 800 
 0 
133
 SieuThoang 
  Thần Nữ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 715 
 0 
134
 [DEL]o0oJun 
  Thần Nữ 
 42 
  
 Chính phái 
 2 
 110 
 0 
135
 EMEMEM 
  Thần Nữ 
 42 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 110 
 0 
136
 Thannu04 
  Thần Nữ 
 41 
  
 Chính phái 
 2 
 315 
 0 
137
 123654 
  Thần Nữ 
 40 
  
 Tà phái 
 2 
 115 
 0 
138
 kimochi 
  Thần Nữ 
 39 
  
 Tà phái 
 2 
 100 
 0 
139
 Sizuka 
  Thần Nữ 
 39 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 105 
 0 
140
 zRua 
  Thần Nữ 
 37 
  
 Tà phái 
 2 
 105 
 0 
141
 VipSiLip 
  Thần Nữ 
 36 
  
 Chính phái 
 2 
 120 
 0 
142
 LinhKa 
  Thần Nữ 
 36 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
143
 Lila 
  Thần Nữ 
 36 
  
 Tà phái 
 2 
 100 
 0 
144
  TestGame11  
  Thần Nữ 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 165 
 0 
145
 EmPhe 
  Thần Nữ 
 35 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 140 
 0 
146
 Migo 
  Thần Nữ 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 100 
 0 
147
 zHoaGioz 
  Thần Nữ 
 35 
  
 Tà phái 
 2 
 105 
 0 
148
 MeeeGoooo 
  Thần Nữ 
 35 
  
 Tà phái 
 2 
 100 
 0 
149
 InMyMine 
  Thần Nữ 
 35 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 105 
 0 
150
 WinDy1 
  Thần Nữ 
 33 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 140 
 0