Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
176
 PeNhiNhi 
  Kiếm Khách 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 560,728 
 0 
177
 GodBlessMe 
  Đao Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 72,645 
 0 
178
 MaiKa 
  Kiếm Khách 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 836,716 
 0 
179
 QuyKiemz 
  Kiếm Khách 
 143 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 619,367 
 0 
180
 CaDic 
  Tử Hào 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 245,511 
 0 
181
 SamSamCutie 
  Cầm Sư 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 255,239 
 0 
182
 ThiemTapChoi 
  Đàm Hoa Liên 
 143 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 502,864 
 0 
183
 OngTapChoi 
  Diệu Yến 
 143 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 486,878 
 0 
184
 MongMong 
  Kiếm Khách 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 317,441 
 0 
185
 PatrjckJane 
  Cung Thủ 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 297,778 
 0 
186
 DuongTapChoi 
  Tử Hào 
 143 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 293,067 
 0 
187
 BeTapChoi 
  Tử Hào 
 143 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 270,910 
 0 
188
 Mark 
  Tử Hào 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 80,375 
 0 
189
 SevenUp77 
  Diệu Yến 
 143 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 270,477 
 0 
190
 Freezer 
  Kiếm Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,351,232 
 0 
191
 BanSmlTaPhai 
  Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 50,846 
 0 
192
 DJVuKem 
  Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 8 
 203,520 
 0 
193
 MrsHanh 
  Diệu Yến 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 634,509 
 0 
194
 HaoTuKa 
  Tử Hào 
 142 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 256,654 
 0 
195
 zCaptainMavel 
  Diệu Yến 
 142 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 143,340 
 0 
196
 Jasmine 
  Đại Phu 
 142 
  
 Chính phái 
 8 
 261,029 
 0 
197
 HPBxRong 
  Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 8 
 284,328 
 0 
198
 ChimSeDiNang 
  Diệu Yến 
 142 
 TaLinh  
 Tà phái 
 8 
 172,934 
 0 
199
 Siin 
  Tử Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 89,517 
 0 
200
 TaTon 
  Đao Khách 
 142 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 320,951 
 0