Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
201
 RoronoaZoro 
  Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 8 
 222,559 
 0 
202
 ToKuDa 
  Cầm Sư 
 142 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 259,610 
 0 
203
 Andrew 
  Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 80,280 
 0 
204
 TestFull 
  Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 8 
 225,590 
 0 
205
 CoTapChoi 
  Đại Phu 
 142 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 276,334 
 0 
206
 TienDat 
  Tử Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 8 
 235,143 
 0 
207
 Mata 
  Thương Hào 
 142 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 62,252 
 0 
208
 100Hao 
  Tử Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 180,848 
 0 
209
 HelliN 
  Tử Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 95,539 
 0 
210
 oFelice 
  Đại Phu 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 255,707 
 0 
211
 YenNhien 
  Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 124,246 
 0 
212
 DuongQua 
  Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 816,658 
 0 
213
 Fire 
  Thích Khách 
 142 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 647,149 
 0 
214
 Capuchino 
  Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 94,805 
 0 
215
 BoGiaNhaQue 
  Kiếm Khách 
 142 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 618,677 
 0 
216
 zNoName 
  Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 67,075 
 0 
217
 BoyKun1992 
  Tử Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 104,494 
 0 
218
 DJTrangMoon 
  Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 177,897 
 0 
219
 NhoNho 
  Hàn Bảo Quân 
 142 
  
 Chính phái 
 8 
 287,250 
 0 
220
 NsTuyetNgan 
  Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 566,604 
 0 
221
 HoangHan 
  Tử Hào 
 141 
  
 Chính phái 
 8 
 244,811 
 0 
222
 LionDragon 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 577,664 
 0 
223
 HoaPhuongDo 
  Diệu Yến 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 543,638 
 0 
224
 MaiPhuongThuy 
  Diệu Yến 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 474,775 
 0 
225
 ThayGiaoNgan 
  Diệu Yến 
 141 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 181,925 
 0