Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Môn phái
Thế lực
Cấp
Giết/Chết
Điểm Người
Điểm NPC
1
 PhaLeTim 
  Cung Thủ 
 DocBaHouse 
 Chính phái 
 152 
 0/0 
 0 
 1,114 
2
 Hayate 
  Thích Khách 
 DocBaHouse 
 Chính phái 
 144 
 0/0 
 0 
 936 
3
 LongCung 
  Cung Thủ 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 153 
 0/0 
 0 
 880 
4
 ThanhNu 
  Thần Nữ 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 145 
 0/0 
 0 
 793 
5
 MRsuong 
  Quyền Sư 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 151 
 0/0 
 0 
 647 
6
 BabyShark 
  Thích Khách 
 GoldKing 
 Chính phái 
 155 
 0/0 
 0 
 632 
7
 MrKen 
  Thích Khách 
 DocBaHouse 
 Chính phái 
 152 
 0/0 
 0 
 622 
8
 HoaHongDen 
  Đao Khách 
 FlameSClan 
 Tà phái 
 144 
 0/0 
 0 
 600 
9
 StingDau 
  Thích Khách 
 GoldKing 
 Chính phái 
 145 
 0/0 
 0 
 545 
10
 Bellion 
  Kiếm Khách 
 DocBaHouse 
 Chính phái 
 151 
 0/0 
 0 
 490 
11
 SeiMeiKun 
  Tử Hào 
 FlameSClan 
 Tà phái 
 132 
 0/0 
 0 
 435 
12
 DamHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 GoldKing 
 Chính phái 
 151 
 0/0 
 0 
 379 
13
 Brain 
  Diệu Yến 
 DocBaHouse 
 Chính phái 
 145 
 0/0 
 0 
 368 
14
 BeNguyen 
  Thần Nữ 
 GoldKing 
 Chính phái 
 143 
 0/0 
 0 
 364 
15
 VuongQuyen 
  Quyền Sư 
 DocBaHouse 
 Chính phái 
 145 
 0/0 
 0 
 309 
16
 oShinKays 
  Kiếm Khách 
 FlameSClan 
 Tà phái 
 133 
 0/0 
 0 
 308 
17
 SieuTham 
  Thần Nữ 
 DocBaHouse 
 Chính phái 
 140 
 0/0 
 0 
 269 
18
 Bello 
  Đao Khách 
 FlameSClan 
 Tà phái 
 133 
 0/0 
 0 
 250 
19
 ThanTien 
  Thần Nữ 
 GoldKing 
 Chính phái 
 145 
 0/0 
 0 
 245 
20
 oShins 
  Cầm Sư 
 FlameSClan 
 Tà phái 
 133 
 0/0 
 0 
 239 
21
 oShin 
  Đại Phu 
 FlameSClan 
 Tà phái 
 133 
 0/0 
 0 
 232 
22
 ThienDiem 
  Thích Khách 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 153 
 0/0 
 0 
 177 
23
 TheQueen 
  Kiếm Khách 
 FlameSClan 
 Tà phái 
 143 
 0/0 
 0 
 0 
24
 oOoPhaThanoOo 
  Cung Thủ 
 FlameSClan 
 Tà phái 
 143 
 0/0 
 0 
 0 
25
 MeoConTapBoi 
  Đại Phu 
 FlameSClan 
 Tà phái 
 143 
 0/0 
 0 
 0