Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Môn phái
Thế lực
Cấp
Giết/Chết
Điểm Người
Điểm NPC
1
 GiaoChu 
  Thích Khách 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 145 
 0/0 
 0 
 3,147 
2
 MrKen 
  Thích Khách 
 GoldKing 
 Chính phái 
 150 
 0/4 
 0 
 2,333 
3
 Fire 
  Thích Khách 
 GoldKing 
 Chính phái 
 142 
 0/2 
 0 
 1,871 
4
 MadeInChina 
  Cung Thủ 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 149 
 0/0 
 0 
 1,765 
5
 FunnyPig 
  Thích Khách 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 145 
 0/1 
 0 
 1,375 
6
 LongCung 
  Cung Thủ 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 152 
 92/61 
 480 
 280 
7
 PhaLeTim 
  Cung Thủ 
 GoldKing 
 Chính phái 
 151 
 65/84 
 326 
 408 
8
 SweetLove 
  Cung Thủ 
 GoldKing 
 Chính phái 
 140 
 0/0 
 0 
 710 
9
 MyLove 
  Thích Khách 
 GoldKing 
 Chính phái 
 131 
 0/0 
 0 
 669 
10
 BabyShark 
  Thích Khách 
 GoldKing 
 Chính phái 
 153 
 0/0 
 0 
 478 
11
 CamRy 
  Tử Hào 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 148 
 0/0 
 0 
 449 
12
 HoaHongDen 
  Đao Khách 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 136 
 0/0 
 0 
 404 
13
 BaoThanhThien 
  Diệu Yến 
 GoldKing 
 Chính phái 
 145 
 0/0 
 0 
 395 
14
 Brolyy 
  Thích Khách 
 GoldKing 
 Chính phái 
 144 
 0/0 
 0 
 390 
15
 XichLongCung 
  Diệu Yến 
 GoldKing 
 Chính phái 
 148 
 0/0 
 0 
 335 
16
 StingDau 
  Thích Khách 
 GoldKing 
 Chính phái 
 142 
 0/2 
 0 
 324 
17
 Brain 
  Diệu Yến 
 DocBaHouse 
 Chính phái 
 142 
 0/0 
 0 
 217 
18
 MyL0ve 
  Cầm Sư 
 DocBaHouse 
 Chính phái 
 120 
 0/0 
 0 
 203 
19
 DamHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 GoldKing 
 Chính phái 
 148 
 0/0 
 0 
 62 
20
 XmXmXmXmXm 
  Đại Phu 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 140 
 0/0 
 0 
 0 
21
 TheQueen 
  Kiếm Khách 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 136 
 0/0 
 0 
 0 
22
 oOoPhaThanoOo 
  Cung Thủ 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 136 
 0/0 
 0 
 0 
23
 ZzWinDyBoyzZ 
  Kiếm Khách 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 139 
 0/0 
 0 
 0 
24
 Broly 
  Đại Phu 
 GoldKing 
 Chính phái 
 145 
 0/0 
 0 
 0 
25
 HeNiKen99 
  Thương Hào 
 CaiBangGuild 
 Tà phái 
 139 
 0/0 
 0 
 0