Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 YuriBoyKa 
  Quyền Sư 
 128 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 112,550 
 0 
2
 DamSML 
  Quyền Sư 
 124 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 90,362 
 0 
3
 1Dam 
  Quyền Sư 
 119 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 49,394 
 0 
4
 NickNeeeee 
  Quyền Sư 
 119 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 93,504 
 0 
5
 RoyalStars 
  Quyền Sư 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 37,735 
 0 
6
 TuiTui 
  Quyền Sư 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 15,394 
 0 
7
 QuyenVuong 
  Quyền Sư 
 112 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 81,064 
 0 
8
 Reset 
  Quyền Sư 
 112 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 64,750 
 0 
9
 TopMuayThai 
  Quyền Sư 
 108 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 5 
 34,060 
 0 
10
 ThuDaoS2 
  Quyền Sư 
 108 
 LuongSonBac  
 Tà phái 
 5 
 15,030 
 0 
11
 DaThayME 
  Quyền Sư 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 25,618 
 0 
12
 BeBanHanh 
  Quyền Sư 
 106 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 5 
 15,075 
 0 
13
 BImsinhXH 
  Quyền Sư 
 105 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 5 
 21,075 
 0 
14
 DamVoMom 
  Quyền Sư 
 105 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 5 
 14,381 
 0 
15
 1HitOneKiLL 
  Quyền Sư 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 23,225 
 0 
16
 Natsu 
  Quyền Sư 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 11,515 
 0 
17
 HanXinhDep 
  Quyền Sư 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 14,246 
 0 
18
 MuhammadAli 
  Quyền Sư 
 102 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 5 
 22,490 
 0 
19
 daidt1dam 
  Quyền Sư 
 99 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 4 
 18,250 
 0 
20
 zLynh 
  Quyền Sư 
 97 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 4 
 5,185 
 0 
21
 ZzTenTenzZ 
  Quyền Sư 
 97 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 4 
 8,900 
 0 
22
 Shizukaa 
  Quyền Sư 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 6,815 
 0 
23
 ADiPhoPho 
  Quyền Sư 
 94 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 4 
 8,380 
 0 
24
 EmThichDam 
  Quyền Sư 
 93 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 14,780 
 0 
25
 TayDamMau 
  Quyền Sư 
 92 
  
 Chính phái 
 4 
 6,460 
 0