Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BanDuyen 
  Diệu Yến 
 132 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 106,835 
 0 
2
 ImSorry 
  Diệu Yến 
 125 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 90,620 
 0 
3
 BeLen3 
  Diệu Yến 
 116 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 91,826 
 0 
4
 S1000RR 
  Diệu Yến 
 115 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 36,330 
 0 
5
 DuyLam 
  Diệu Yến 
 115 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 111,856 
 0 
6
 Lisa 
  Diệu Yến 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 33,470 
 0 
7
 Kabigon 
  Diệu Yến 
 113 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 19,375 
 0 
8
 HoaVinh 
  Diệu Yến 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 31,490 
 0 
9
 SOLOGAN 
  Diệu Yến 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 37,430 
 0 
10
 DieuYenTieuThu 
  Diệu Yến 
 112 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 81,301 
 0 
11
 BanTimEmNe 
  Diệu Yến 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 20,120 
 0 
12
  DieuYenX  
  Diệu Yến 
 111 
  
 Chính phái 
 2 
 6,155 
 0 
13
 MinhLaoDai 
  Diệu Yến 
 110 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 6 
 19,804 
 0 
14
 MrHoangHieu 
  Diệu Yến 
 109 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 5 
 18,305 
 0 
15
 HiepEDi 
  Diệu Yến 
 107 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 5 
 19,310 
 0 
16
 Sephera 
  Diệu Yến 
 106 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 5 
 10,665 
 0 
17
 1402 
  Diệu Yến 
 106 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 18,865 
 0 
18
 Hannahowo 
  Diệu Yến 
 105 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 5 
 9,860 
 0 
19
 ScarletWitch 
  Diệu Yến 
 104 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 32,383 
 0 
20
 YeuTinh 
  Diệu Yến 
 104 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 5 
 19,510 
 0 
21
 MaiDuTan 
  Diệu Yến 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 13,460 
 0 
22
 ShinPham 
  Diệu Yến 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 17,245 
 0 
23
 zKuz 
  Diệu Yến 
 103 
 TrollSchool  
 Chính phái 
 5 
 14,760 
 0 
24
 Linh 
  Diệu Yến 
 101 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 18,210 
 0 
25
 ThucNu 
  Diệu Yến 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 16,380 
 0