Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 zKimBum 
  Tử Hào 
 130 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 102,988 
 0 
2
 TruongPro1 
  Tử Hào 
 126 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 108,672 
 0 
3
 TuHao2 
  Tử Hào 
 125 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 35,850 
 0 
4
 TruongPro3 
  Tử Hào 
 125 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 38,455 
 0 
5
 TruongPro5 
  Tử Hào 
 125 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 24,915 
 0 
6
 Beccccc 
  Tử Hào 
 124 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 7 
 102,449 
 0 
7
 ArcZ 
  Tử Hào 
 122 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 53,135 
 0 
8
 DeRoiXem 
  Tử Hào 
 121 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 19,330 
 0 
9
 Tuhaozz 
  Tử Hào 
 120 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 35,106 
 0 
10
 N317 
  Tử Hào 
 116 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 78,619 
 0 
11
 BoKinhVan 
  Tử Hào 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 24,900 
 0 
12
 DangNguyen 
  Tử Hào 
 115 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,615 
 0 
13
 NoBiTa 
  Tử Hào 
 115 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 20,431 
 0 
14
 ThienTon 
  Tử Hào 
 115 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 26,901 
 0 
15
 NgocKhuong 
  Tử Hào 
 114 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 58,079 
 0 
16
 TranDiep 
  Tử Hào 
 113 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 60,011 
 0 
17
 HaoKa 
  Tử Hào 
 113 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 41,495 
 0 
18
 MrQuanLe 
  Tử Hào 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 57,213 
 0 
19
 MlemMlemm 
  Tử Hào 
 112 
 LuongSonBac  
 Tà phái 
 6 
 23,525 
 0 
20
 Leon 
  Tử Hào 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 25,436 
 0 
21
 Anh2Vip 
  Tử Hào 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 27,785 
 0 
22
 AQUAFINA 
  Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 33,470 
 0 
23
 Tiger 
  Tử Hào 
 111 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 66,453 
 0 
24
 BoyKa 
  Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 20,480 
 0 
25
 TieuViem 
  Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 20,015 
 0