Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LucTuyetKy 
  Thần Nữ 
 130 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 84,618 
 0 
2
 TruongPro4 
  Thần Nữ 
 124 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 28,920 
 0 
3
 TruongPro2 
  Thần Nữ 
 124 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 29,575 
 0 
4
 XinhXinh 
  Thần Nữ 
 124 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 42,175 
 0 
5
 zTuAnh 
  Thần Nữ 
 123 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 79,662 
 0 
6
 UyenXynh 
  Thần Nữ 
 121 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 52,050 
 0 
7
 MeGuRi 
  Thần Nữ 
 120 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 93,754 
 0 
8
 AThena 
  Thần Nữ 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 55,476 
 0 
9
 Y146 
  Thần Nữ 
 116 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 65,995 
 0 
10
 MaFia 
  Thần Nữ 
 115 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 21,555 
 0 
11
 Koduck 
  Thần Nữ 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,455 
 0 
12
 Garchomp 
  Thần Nữ 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,275 
 0 
13
 TienNuDoBo 
  Thần Nữ 
 112 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 22,110 
 0 
14
 Ella 
  Thần Nữ 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 19,560 
 0 
15
 LedNuThan 
  Thần Nữ 
 111 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 31,490 
 0 
16
 PyLove 
  Thần Nữ 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 26,695 
 0 
17
 Mimi 
  Thần Nữ 
 110 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 17,480 
 0 
18
 Anny 
  Thần Nữ 
 109 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 5 
 19,325 
 0 
19
 HotVit 
  Thần Nữ 
 109 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 5 
 46,450 
 0 
20
 BanhMi 
  Thần Nữ 
 109 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 5 
 47,660 
 0 
21
 Mong 
  Thần Nữ 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 18,890 
 0 
22
 Fuij99 
  Thần Nữ 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 18,595 
 0 
23
 NhiTy 
  Thần Nữ 
 107 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 5 
 16,460 
 0 
24
 Neimira 
  Thần Nữ 
 106 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 5 
 10,760 
 0 
25
 MariaOzawa 
  Thần Nữ 
 106 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 5 
 18,660 
 0