Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Zara 
  Kiếm Khách 
 131 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 119,644 
 0 
2
 Yeuboongs 
  Kiếm Khách 
 123 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 75,861 
 0 
3
 KiemVuong 
  Kiếm Khách 
 122 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 119,552 
 0 
4
 TieuMy 
  Kiếm Khách 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 65,465 
 0 
5
 AngelaBaby 
  Kiếm Khách 
 116 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 100,953 
 0 
6
 JinNobii 
  Kiếm Khách 
 106 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 23,525 
 0 
7
 Muay 
  Kiếm Khách 
 105 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 21,970 
 0 
8
 Sikirai 
  Kiếm Khách 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 15,405 
 0 
9
 TraSua 
  Kiếm Khách 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 9,963 
 0 
10
 Zeldris 
  Kiếm Khách 
 99 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 4 
 15,035 
 0 
11
 KiemTinh 
  Kiếm Khách 
 98 
 TheKingGroup  
 Tà phái 
 4 
 24,755 
 0 
12
 QuyKiemSaau 
  Kiếm Khách 
 98 
 LuongSonBac  
 Tà phái 
 4 
 80,461 
 0 
13
 SatKiem 
  Kiếm Khách 
 94 
  
 Chính phái 
 4 
 7,545 
 0 
14
 LiKaKu 
  Kiếm Khách 
 93 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 4 
 6,215 
 0 
15
 yamaha 
  Kiếm Khách 
 93 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 4 
 11,470 
 0 
16
 MaKiemThienHa 
  Kiếm Khách 
 91 
 ULinhGroup  
 Tà phái 
 4 
 8,065 
 0 
17
 ShadyRobin 
  Kiếm Khách 
 91 
 TheKingGroup  
 Tà phái 
 4 
 11,500 
 0 
18
 huangzhidong 
  Kiếm Khách 
 90 
  
 Chính phái 
 4 
 10,230 
 0 
19
 BInBinBin 
  Kiếm Khách 
 90 
  
 Tà phái 
 4 
 10,765 
 0 
20
 KyoM 
  Kiếm Khách 
 89 
  
 Chính phái 
 4 
 7,835 
 0 
21
 Mystogan 
  Kiếm Khách 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 12,980 
 0 
22
 BaoThanh 
  Kiếm Khách 
 84 
  
 Chính phái 
 4 
 3,680 
 0 
23
 GundxVenus 
  Kiếm Khách 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 2,585 
 0 
24
 Never 
  Kiếm Khách 
 79 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 3 
 11,033 
 0 
25
 XinhLao 
  Kiếm Khách 
 78 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 3 
 7,515 
 0