Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Akashi 
  Thương Hào 
 114 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 18,495 
 0 
2
 Alfred 
  Thương Hào 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 22,421 
 0 
3
 o0oTDZo0o 
  Thương Hào 
 111 
 Farmers  
 Chính phái 
 6 
 19,500 
 0 
4
 TuanAnh 
  Thương Hào 
 108 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 5 
 19,410 
 0 
5
 NgocTrinh 
  Thương Hào 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 16,910 
 0 
6
 YangTrang 
  Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 7,880 
 0 
7
 KhongPhaiEm 
  Thương Hào 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 12,180 
 0 
8
 HuyenMy1 
  Thương Hào 
 98 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 11,675 
 0 
9
 LeVy 
  Thương Hào 
 98 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 4 
 17,575 
 0 
10
 HuyenMy2 
  Thương Hào 
 97 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 10,455 
 0 
11
 HuyenMy12 
  Thương Hào 
 97 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 10,670 
 0 
12
 HuyenMy5 
  Thương Hào 
 97 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 9,930 
 0 
13
 HuyenMy3 
  Thương Hào 
 96 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 9,780 
 0 
14
 ZzGaTrezZ 
  Thương Hào 
 96 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 4 
 11,575 
 0 
15
 HuyenMy4 
  Thương Hào 
 96 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 9,420 
 0 
16
 HuyenMy11 
  Thương Hào 
 94 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 10,455 
 0 
17
 DuongGiaThuong 
  Thương Hào 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 9,580 
 0 
18
 Victim 
  Thương Hào 
 93 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 4 
 7,951 
 0 
19
 Yoko 
  Thương Hào 
 90 
  
 Chính phái 
 4 
 8,210 
 0 
20
 Orange 
  Thương Hào 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 7,615 
 0 
21
 TuLinh 
  Thương Hào 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 2,175 
 0 
22
 Shun 
  Thương Hào 
 79 
  
 Chính phái 
 3 
 3,445 
 0 
23
 NgocTran 
  Thương Hào 
 79 
  
 Chính phái 
 3 
 1,910 
 0 
24
 detux9 
  Thương Hào 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 2,120 
 0 
25
 Orion3 
  Thương Hào 
 78 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 3 
 2,060 
 0