Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Naul 
  Thích Khách 
 130 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 107,817 
 0 
2
 Meokaka 
  Thích Khách 
 126 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 206,087 
 0 
3
 Jennie 
  Thích Khách 
 126 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 90,662 
 0 
4
 BenDepTrai 
  Thích Khách 
 125 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 94,648 
 0 
5
 oOoTiaSetoOo 
  Thích Khách 
 120 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 26,120 
 0 
6
 River 
  Thích Khách 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 78,007 
 0 
7
 DocCoCauBai 
  Thích Khách 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 168,516 
 0 
8
 LinhMieu 
  Thích Khách 
 116 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 92,731 
 0 
9
 MuoiTieu 
  Thích Khách 
 115 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 25,318 
 0 
10
 Phong 
  Thích Khách 
 115 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 42,356 
 0 
11
 PhamTu 
  Thích Khách 
 114 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 57,760 
 0 
12
 Metagross 
  Thích Khách 
 113 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 20,705 
 0 
13
 BlueSky 
  Thích Khách 
 109 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 5 
 16,880 
 0 
14
 GaRung 
  Thích Khách 
 109 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 29,430 
 0 
15
 Rum91 
  Thích Khách 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 21,075 
 0 
16
 Anh5 
  Thích Khách 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 24,155 
 0 
17
 AceTopNAt 
  Thích Khách 
 108 
 KoPkGroup  
 Tà phái 
 5 
 18,265 
 0 
18
 BunRieu 
  Thích Khách 
 108 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 5 
 44,095 
 0 
19
 DutNe 
  Thích Khách 
 108 
 KoPkGroup  
 Tà phái 
 5 
 17,950 
 0 
20
 Natalia 
  Thích Khách 
 107 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 5 
 18,755 
 0 
21
 DuongAn 
  Thích Khách 
 107 
 STCFamily  
 Tà phái 
 5 
 26,410 
 0 
22
 DuongYen 
  Thích Khách 
 106 
 STCFamily  
 Tà phái 
 5 
 15,030 
 0 
23
 AcSenDent 
  Thích Khách 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 31,212 
 0 
24
 Hellangel 
  Thích Khách 
 105 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 5 
 27,905 
 0 
25
 IceArrow 
  Thích Khách 
 105 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 5 
 23,700 
 0